Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui
Număr celex: 32002R1407

Modificări (...), Referințe (34)

În vigoare de la 02 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1407/2002
din 23 iulie 2002
privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 87 alin. (3) lit. (e) și art. 89,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului consultativ constituit în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului3,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social4,

întrucât:

(1) Tratatul CECO, precum și regulile adoptate pentru aplicarea sa, în special Decizia Comisiei nr. 3632/93/CECO din 28 decembrie 1993 de stabilire a unor reguli comunitare cu privire la acordarea ajutorului de stat în industria cărbunelui5, expiră la 23 iulie 2002.

___________

1 JO C 304 E, 30.10.2001, p. 202.

2 Aviz emis la 30 mai 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 321, 16.11.2001, p. 2.

4 JO C 48, 21.02.2002, p. 49.

5 JO L 329, 30.12.1993, p. 12.

(2) Dezechilibrul concurențial între cărbunele comunitar și cărbunele importat a forțat industria cărbunelui să ia măsuri de restructurare substanțiale, implicând reduceri majore ale activității în ultimele decenii.

(3) Comunitatea a devenit din ce în ce mai dependentă de aprovizionarea externă cu surse de energie primară. După cum s-a afirmat în Cartea verde privind o strategie europeană de securitate a aprovizionării cu energie, adoptată de Comisie la 29 noiembrie 2000, diversificarea surselor de energie, atât pe zone geografice, cât și pe produse, va face posibilă crearea de condiții de aprovizionare mai sigure. O astfel de strategie include dezvoltarea surselor locale de energie primară, în special surse de energie utilizate în producția de electricitate.

(4) În plus, situația politică mondială dă o dimensiune în întregime nouă evaluării riscurilor geopolitice și de securitate în sectorul energiei și dă un sens mai larg conceptului de securitate a aprovizionării. În acest context, trebuie făcută o evaluare periodică a riscurilor legate de structura aprovizionării cu energie a Uniunii.

(5) După cum s-a indicat în Cartea verde privind o strategie europeană de securitate a aprovizionării cu energie, este necesar, prin urmare, pe baza parametrilor energetici, să se ia măsuri care vor face posibil să se garanteze accesul la rezervele de cărbune și, în consecință, o disponibilitate potențială a cărbunelui comunitar.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...