Comisia Comunității Economice Europene

Regulamentul nr. 101/2005 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispozițiile uniforme privind omologarea autoturismelor acționate numai de un motor cu combustie internă, sau acționate de un grup motopropulsor electric hibrid în ceea ce privește măsurarea emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de combustibil și/sau măsurarea consumului de energie electrică și a autonomiei electrice, pentru vehiculele acționate numai de un grup motopropulsor electric din categoriile M și N cu privire la măsurarea consumului de energie electrică și a autonomiei electrice
Număr celex: 32007R0101

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 101 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispozițiile uniforme privind omologarea
autoturismelor acționate numai de un motor cu combustie internă, sau
acționate de un grup motopropulsor electric hibrid în ceea ce privește
măsurarea emisiilor de dioxid de carbon și a consumului de combustibil
și/sau măsurarea consumului de energie electrică și a autonomiei
electrice, pentru vehiculele acționate numai de un grup motopropulsor
electric din categoriile M1 și N1 cu privire la măsurarea consumului de
energie electrică și a autonomiei electrice

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internațional. Situația și data intrării în vigoare a
prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului
privind situația documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil
la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Addendum 100: Regulamentul nr. 101

Revizuirea 2

Incluzând toate textele valabile până la:

Completarea 6 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 4 aprilie 2005

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament este aplicabil în cazul măsurării emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a consumului de combustibil, și/sau al măsurării consumului de energie electrică și a autonomiei electrice pentru vehiculele acționate numai de un motor cu combustie internă sau prin grup motopropulsor electric hibrid din categoria M1, și al măsurării consumului de energie electrică și a autonomiei electrice pentru vehiculele acționate numai de grup motopropulsor electric din categoriile M1 și N1(1).

___________

(1) Așa cum se definește în anexa 7 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Modif. 2).

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește măsurarea consumului de energie (combustibil sau energie electrică).

2.2. "Tipul vehiculului" înseamnă o categorie de vehicule cu motor care nu diferă din punct de vedere al caroseriei, al grupului motopropulsor, al transmisiei, al bateriei de tracțiune (dacă este cazul), al pneurilor și al masei fără încărcătură.

2.3. "Masă fără încărcătură" înseamnă masa vehiculului în stare de funcționare fără echipaj, pasageri sau încărcătură, dar cu rezervorul de combustibil plin (dacă există), lichidul de răcire, bateriile de tracțiune și de serviciu, ulei, alimentatorul integrat, alimentatorul portabil, sculele și roata de rezervă, care sunt corespunzătoare pentru vehiculul în cauză și dacă sunt furnizate de fabricantul vehiculului.

2.4. "Masă de referință" înseamnă masa fără încărcătură a vehiculului la care se adaugă o cifră uniformă de 100 kg.

2.5. "Masă maximă" înseamnă masa maximă admisibilă din punct de vedere tehnic declarată de către fabricant (această masă poate fi mai mare decât masa maximă autorizată de administrația națională).

2.6. "Masa de testare" pentru vehiculele pur electrice înseamnă "masa de referință" pentru vehiculele incluse în categoria M1 și masa fără încărcătură plus jumătate din încărcătura completă pentru vehiculele incluse în categoria N1.

2.7. "Dispozitivul de pornire la rece" înseamnă un dispozitiv care îmbogățește temporar amestecul de aer/combustibil al motorului, pentru a ajuta la pornirea vehiculului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...