Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1540/1998 de stabilire de noi reguli referitoare la ajutoarele acordate în domeniul construcțiilor navale
Număr celex: 31998R1540

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1540/98
din 29 iunie 1998
de stabilire de noi reguli referitoare la ajutoarele acordate în
domeniul construcțiilor navale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 92 alin. (3) lit. (e), art. 94 și 113,

având în vedere propunerea Comisiei(1)

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât acordul privitor la respectarea condițiilor normale de competitivitate în domeniul industriei construcției de nave comerciale și reparațiilor navale încheiat între Comunitatea Europeană și unele state terțe din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) (în continuare denumit "acordul OECD")(4) nu a intrat încă în vigoare deoarece Statele Unite ale Americii nu l-au ratificat; întrucât, așadar, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3094/95 din 22 decembrie 1995 privind acordarea de ajutor construcțiilor navale(5) nu a intrat încă în vigoare; întrucât, în lipsa intrării în vigoare a acordului OECD, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 3094/95 vor continua să se aplice regulile din Directiva Consiliului nr. 90/684/CEE cu privire la ajutoarele acordate în domeniul construcțiilor navale(6), până cel târziu la 31 decembrie 1998;

întrucât nu s-a realizat încă un echilibru pe deplin satisfăcător între cerere și ofertă în domeniul construcțiilor navale din întreaga lume, astfel încât prețurile să rămână scăzute; întrucât se estimează creșterea în continuare a presiunilor concurențiale asupra constructorilor navali din cadrul Comunității, pe măsură ce, conform anticipărilor, cererea de nave va scădea considerabil după anul 2000, iar capacitatea de construcție de nave din întreaga lume va continua să crească;

întrucât, deși șantierele navale ale Comunității au făcut progrese în ce privește îmbunătățirea competitivității, rata cu care își îmbunătățesc productivitatea trebuie să crească pentru a elimina decalajul față de concurenții internaționali, în special cei din Japonia și Coreea;

întrucât competitivitatea industriei construcțiilor navale este importantă pentru Comunitate, iar aceasta contribuie la dezvoltarea economică și socială comunitară prin oferirea unei piețe substanțiale pentru o serie de ramuri industriale, precum și prin menținerea ocupării forței de muncă în diverse regiuni, din care multe au deja o rată ridicată a șomajului;

întrucât o eliminare completă a ajutoarelor acordate acestui sector nu este încă posibilă având în vedere situația dificilă a pieței și nevoia de a încuraja șantierele navale să facă schimbările necesare pentru a-și ameliora competitivitatea; întrucât ar trebui continuată aplicarea unei politici de ajutor stricte și selective în scopul sprijinirii acestor eforturi și al asigurării de condițiile egale și uniforme cu privire la concurența intracomunitară; întrucât o asemenea politică reprezintă abordarea cea mai potrivită pentru a asigura menținerea unui nivel suficient de activitate pe șantierele de construcții navale europene și, prin aceasta, supraviețuirea unei industrii europene a construcțiilor navale competitive și eficiente;

întrucât politica comunitară de ajutor pentru sectorul construcțiilor navale a rămas, în liniile sale fundamentale, neschimbată din anul 1987; întrucât această politică în general și-a îndeplinit obiectivele, dar necesită adaptări astfel încât să poată răspunde mai bine viitoarelor provocări cu care se va confrunta industria;

întrucât, în mod special, ajutorul de exploatare nu este cea mai eficientă modalitate, din punctul de vedere al costurilor, de a încuraja industria europeană a construcțiilor navale să-și sporească competitivitatea; întrucât, prin urmare, ajutorul de exploatare ar trebui eliminat progresiv, iar accentul ar trebui să se deplaseze către alte forme de sprijin pentru a se promova îmbunătățirile necesare în ce privește competitivitatea, cum ar fi ajutoarele de investiții pentru inovare; întrucât ajutorul de exploatare va înceta la data de 31 decembrie 2000;

întrucât ajutorul de exploatare sub forma asistenței pentru dezvoltare acordate țărilor în curs de dezvoltare ar trebui să continue, supunându-se unor condiții mai stricte;

întrucât este necesară o distincție mai clară între ajutorul pentru investiții și ajutorul pentru restructurare; întrucât ajutorul pentru restructurare ar trebui acordat numai în mod excepțional și pe baza unor reglementări stricte, cum ar fi aplicarea principiului "prima și ultima dată", solicitându-se reduceri reale ale capacității în schimbul ajutorului acordat, precum și proceduri mai stricte de monitorizare; întrucât ajutorul pentru investiții ar trebui acordat numai în scopul îmbunătățirii productivității instalațiilor existente pe șantierele existente situate în zone eligibile pentru ajutorul regional de investiții, supus anumitor limitări ale intensității ajutoarelor în vederea reducerii eventualelor denaturări ale concurenței;

întrucât ar trebui să se permită acordarea ajutorului de investiții pentru inovare, cu condiția ca acesta să fie destinat proiectelor cu adevărat inovatoare care vor îmbunătăți competitivitatea; întrucât ar trebui de asemenea să se permită acordarea ajutorului pentru cercetare și dezvoltare, precum și a ajutorului pentru protecția mediului, astfel încât industria construcțiilor navale să nu fie privată de aceste posibilități de ajutor care sunt disponibile celorlalte sectoare industriale; întrucât ar trebui să fie permisă în continuare acordarea ajutorului pentru încetarea activității în vederea facilitării ajustării structurale;

întrucât, deși se propune tratarea în continuare a conversiei navale într-o oarecare măsură în același fel ca și construcția navală, ajutoarele pentru sectorul reparațiilor navale nu ar mai trebui să fie permise decât în vederea restructurării, încetării activității, investițiilor din cadrul programelor de ajutor regional, inovării, cercetării și dezvoltării, precum și a protecției mediului; întrucât este necesară o monitorizare atentă și transparentă pentru ca politica de ajutor să aibă eficacitate;

întrucât Comisia urmează să prezinte Consiliului un raport periodic cu privire la situația pieței și să aprecieze dacă șantierele europene sunt afectate de practici anticoncurențiale; întrucât, în cazul în care se stabilește că practicile anticoncurențiale de orice natură aduc prejudicii industriei, Comisia urmează să propună Consiliului, acolo unde este cazul, măsuri prin care să răspundă la această problemă;

întrucât primul raport de acest fel urmează să fie prezentat Consiliului până la 31 decembrie 1999 cel târziu;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...