Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 622/1998 privind asistența în favoarea statelor candidate în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea de parteneriate pentru aderare
Număr celex: 31998R0622

Modificări (...)

În vigoare de la 20 martie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 622/98 AL CONSILIULUI
din 16 martie 1998
privind asistența în favoarea statelor candidate în cadrul strategiei
de preaderare, în special instituirea de parteneriate pentru aderare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât, în iunie 1993, Consiliul European de la Copenhaga a anunțat condițiile necesare pentru ca statele asociate din Europa Centrală și de Est care doresc să poată deveni membre ale Uniunii Europene; întrucât, în cadrul aplicării procedurii prevăzute la articolul O din Tratatul privind Uniunea Europeană au fost identificate dificultățile principale pe care aceste state le întâlnesc pentru a respecta condițiile menționate;

întrucât șefii de stat și de guvern, cu ocazia Consiliului European de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 1997 au reiterat voința de a proceda la consolidarea strategiei de preaderare la Uniunea Europeană pentru a facilita pregătirea statelor candidate pentru aderare și a fost făcută o serie de propuneri pe această temă în "Agenda 2000" de către Comisie;

întrucât Consiliul European de la Luxemburg a declarat că noul instrument al parteneriatelor pentru aderare, care va fi stabilit după consultarea cu statele candidate din Europa Centrală și de Est, constituie axa esențială a strategiei de preaderare consolidată, mobilizând toate formele de asistență ale Comunității către statele candidate într-un cadru unic;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...