Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 411/1998 privind standardele suplimentare de protecție a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere folosite pentru transportul animalelor în călătorii cu o durată de peste opt ore
Număr celex: 31998R0411

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 februarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 411/98 AL CONSILIULUI
din 16 februarie 1998
privind standardele suplimentare de protecție a animalelor, aplicabile
vehiculelor rutiere folosite pentru transportul animalelor în călătorii
cu o durată de peste opt ore

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Directiva 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind protecția animalelor în timpul transportului(1) în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, în conformitate cu articolul 5(A) alineatul (1), litera (c) din Directiva 91/628/CEE, este necesar să se stabilească cerințele aplicabile mijloacelor de transport care vor asigura respectarea cerințelor Comunității privind bunăstarea animalelor și în special cele care trebuie stabilite în conformitate cu articolul 13 alineatul (1);

întrucât, în cazul în care solipedele domestice și animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină și porcină sunt transportate în călătorii cu o durată de peste opt ore, este necesar să se stabilească pentru tipul de transport reglementat de prezentul regulament standarde suplimentare față de cele stabilite la capitolul VII alineatul (3) din anexa la Directiva 91/628/CEE aplicabile mijloacelor de transport folosite;

întrucât animalele din speciile respective sunt, de cele mai multe ori, transportate pe cale rutieră; întrucât, în consecință, în primă fază este necesar să se stabilească standardele suplimentare pe care trebuie să le respecte vehiculele rutiere, în cazul în care acestea vor fi folosite pentru transportul animalelor din speciile respective în călătorii cu o durată de peste opt ore;

întrucât, cu toate acestea, aceste standarde suplimentare care trebuie respectate de către vehiculele rutiere sunt stabilite fără a aduce atingere măsurilor ce pot fi adoptate ulterior cu privire la standarde suplimentare aplicabile transportului de animale cu alte mijloace de transport, în special transport feroviar și maritim; întrucât, până la adoptarea acestor măsuri viitoare, dispozițiile capitolului VII alineatul (3) din anexa la Directiva 91/628/CEE continuă să se aplice transportului de animale cu astfel de alte mijloace de transport;

întrucât, pentru a asigura bunăstarea animalelor în cauză, standardele suplimentare trebuie să stabilească anumite obligații specifice privind, în special, accesul la vehicule, separarea animalelor prin pereți despărțitori mobili, modalitățile detaliate privind asigurarea hranei și adăpării,și a aerisirii adecvate bazate fie pe un sistem de aerisire forțată, fie pe un sistem care asigură respectarea unui interval de temperatură prestabilit;

întrucât alegerea unuia sau a altuia dintre sistemele de mai sus nu trebuie să aducă atingere principiului liberei circulații a animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L340, 11.12.1991, p.1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 95/29/CE(JO L 148, 30.6.1995, p. 52).

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...