Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 58/1998 privind protecția animalelor de fermă
Număr celex: 31998L0058

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 08 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 98/58/CE A CONSILIULUI
din 20 iulie 1998
privind protecția animalelor de fermă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât toate statele membre au ratificat Convenția europeană pentru protecția animalelor de fermă (denumită în continuare "Convenția"); întrucât Comunitatea a aprobat, de asemenea, aceasta Convenție prin Decizia 78/923/CEE(4) și a depus instrumentul său de aprobare;

întrucât Comunitatea, în calitate de parte contractantă, trebuie să pună în aplicare principiile stabilite de Convenție;

întrucât aceste principii includ furnizarea de adăposturi, hrană, apă și îngrijiri adecvate nevoilor fiziologice și etologice ale animalelor, în conformitate cu experiența dobândită și cunoștințele științifice;

întrucât Comunitatea ar trebui, de asemenea, să ia în continuare măsuri pentru aplicarea uniformă a Convenției și a recomandărilor acesteia și pentru adoptarea unor norme speciale privind aplicarea prezentei directive;

întrucât Parlamentul European, în rezoluția sa din 20 februarie 1987 privind politica pentru bunăstarea animalelor(5), a solicitat Comisiei să propună norme comunitare care să acopere aspecte generale legate de creșterea animalelor;

întrucât Declarația nr. 24 anexată la Actul Final al Tratatului privind Uniunea europeană invită instituțiile europene și statele membre să acorde o mare atenție cerințelor de bunăstare a animalelor atunci când elaborează și pun în aplicare legislația comunitară, în special în domeniul politicii agricole comune;

întrucât diferențele care pot denatura condițiile concurenței se opun bunei funcționări a organizării pieței de animale;

întrucât, prin urmare, este necesar să se stabilească standarde comune minime pentru protecția animalelor de fermă pentru a se asigura dezvoltarea rațională a producției și pentru a facilita organizarea pieței de animale; întrucât, în acest scop, este necesar să se ia în considerare dispozițiile privind bunăstarea animalelor deja prevăzute de normele comunitare;

întrucât ar trebui întreprinsă o analiză comparativă a dispozițiilor privind bunăstarea animalelor aplicabile în cadrul Comunității și în anumite țări terțe, precum și o evaluare a acestora, în vederea stabilirii naturii inițiativelor comunitare viitoare care au ca scop eliminarea denaturării concurenței,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 156, 23.06.1992, p. 11.

(2) JO C 337, 21.12.1992, p. 225.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...