Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 402/2006 de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0402

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 februarie 2006
de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/402/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 5,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că un plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară trebuie să fie stabilit de către Comisie.

(2) Planul de lucru ar trebui să includă o strategie pentru dezvoltarea sistemului, care să definească obiectivele pentru îmbunătățirea mediului și pătrunderea pe piață, o listă deschisă a categoriilor de produse care sunt considerate a fi priorități în acțiunile comunitare și planuri de coordonare și cooperare între sistemul comunitar și alte sisteme de acordare a etichetei ecologice din statele membre.

(3) De asemenea, planul de lucru ar trebui să prevadă măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei și să includă finanțarea prevăzută pentru sistem.

(4) Planul de lucru revizuit trebuie redactat luându-se în considerare experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a primului plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară2.

(5) Planul de lucru trebuie revizuit periodic.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 al Regulamentului (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 7, 11.1.2002, p. 28.

Articolul 1

Planul de lucru revizuit pentru eticheta ecologică comunitară, valabil pentru perioada de la 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2007, prezentat de anexă, se adoptă.

Articolul 2

O revizuire a planului de lucru va fi inițiată înainte de 31 decembrie 2007.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...