Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele ornamentale
Număr celex: 31998L0056

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 98/56/CEE A CONSILIULUI
din 20 iulie 1998
privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele
ornamentale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Producția de plante ornamentale deține un loc important în agricultura Comunității.

(2) Rezultatele satisfăcătoare ale culturii plantelor ornamentale depind într-o mare măsură de calitatea și de starea sanitară a materialelor utilizate pentru înmulțirea plantelor ornamentale.

(3) Adoptarea unor condiții armonizate la nivel comunitar va garanta că cumpărătorii de pe teritoriul Comunității vor primi materiale de înmulțire în bună stare fitosanitară și de bună calitate.

(4) În măsura în care se referă la aspectele fitosanitare, aceste condiții armonizate trebuie să fie în conformitate cu Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în interiorul Comunității4.

(5) Ar trebui să se stabilească reguli comunitare pentru toate genurile și speciile de plante ornamentale din cadrul Comunității, cu excepția genurilor și speciilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comercializării lor5.

___________

1 JO C 50, 17.2.1998, p. 8.

2 JO C 104, 6.4.1998, p. 40.

3 JO C 157, 25.5.1998, p. 3.

4 JO L 26, 31.1.1977, p. 20. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/2/CE (JO L 15, 21.1.1998, p. 34).

5 JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 938/97 (JO L 140, 30.5.1997, p. 1).

(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor fitosanitare prevăzute de Directiva 77/93/CEE, nu ar trebui aplicate regulile comunitare privind comercializarea materialelor de înmulțire atunci când se dovedește că aceste materiale și plante sunt destinate exportului către țări terțe, dat fiind faptul că dispozițiile în vigoare în aceste țări pot să difere de cele din prezenta directivă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...