Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 24/1998 privind asigurarea protecției sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) (98/24/CE)
Număr celex: 31998L0024

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 05 mai 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/24/CE
din 7 aprilie 1998
privind asigurarea protecției sănătății și securității lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul
de muncă (a paisprezecea directivă specială în sensul art. 16
alin. (1) din Directiva 89/391/CEE) (98/24/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei(1), elaborată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat(3),

___________

(1) JO C 165, 16.06.1993, p. 4

(2) JO C 34, 2. 02.1994, p. 42

(3) Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 1994 (JO C 128, 9.05.1994, p.167), Poziția comună a Consiliului din 7 octombrie 1997 (JO C 375, 10.12.1997, p. 2) și Decizia Parlamentului European din 17 februarie 1998 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) întrucât art. 118a din Tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a unor cerințe minime pentru promovarea îmbunătățirilor, în special în mediul de lucru, care să garanteze un nivel mai bun de protecție a securității și sănătății lucrătorilor;

(2) întrucât, conform acestui articol, astfel de directive evită să impună constrângeri administrative, financiare și juridice într-un mod care ar frâna crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

(3) întrucât îmbunătățirea securității, igienei și sănătății lucrătorilor la locul de muncă este un obiectiv care nu trebuie subordonat unor considerente pur economice;

(4) întrucât respectarea cerințelor minime cu privire la protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici are rolul de a asigura nu numai protecția sănătății și securității fiecărui lucrător în parte, dar și de a asigura un nivel de protecție minimă pentru toți lucrătorii Comunității, astfel încât să se evite denaturarea regulilor concurenței;

(5) întrucât un nivel consecvent de protecție împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici trebuie să fie stabilit pentru întreaga Comunitate; întrucât nivelul de protecție trebuie să fie stabilit nu prin recomandări detaliate, ci printr-un cadru de principii generale care să permită statelor membre aplicarea consecventă a cerințelor minimale;

(6) întrucât, în cadrul activităților care implică prezența agenților chimici, lucrătorii pot fi expuși riscului;

(7) întrucât Directiva Consiliului 80/1107/CEE din 27 noiembrie 1980 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă(1), Directiva Consiliului 82/605/CEE din 28 iulie 1982 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la plumb metalic și compușii săi ionici la locul de muncă (prima directivă specială în sensul art. 8 din Directiva 80/1107/CEE)(2) și Directiva Consiliului 88/364/CEE din 9 iunie 1988 privind protecția lucrătorilor prin interzicerea unor agenți specifici și a unor activități (a patra directivă specială în sensul art. 8 din Directiva 80/1107/CEE)(3), trebuie să fie revizuite, din motive de consecvență și claritate, precum și din motive tehnice și să fie incluse într-o singură directivă care să specifice cerințele minime de protecție a securității și sănătății lucrătorilor în cadrul activităților care implică existența agenților chimici; întrucât aceste directive pot fi abrogate;

(8) întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru a încuraja ameliorarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă(4);

(9) întrucât prevederile directivei menționate se aplică integral expunerii lucrătorilor la agenți chimici, fără a aduce atingere prevederilor mai importante și/sau specifice conținute în prezenta directivă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...