Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum
Număr celex: 31998L0007

Modificări (...)

În vigoare de la 01 aprilie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 98/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 16 februarie 1998
de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere
de lege și actelor administrative ale statelor membre privind creditul
de consum

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat3,

întrucât, pentru a promova realizarea și funcționarea pieței interne și pentru a asigura un grad ridicat de protecție a consumatorilor, este necesar să se utilizeze o singură metodă de calcul al ratei procentuale anuale aferente creditului de consum în întreaga Comunitate;

întrucât articolul 5 din Directiva 87/102/CEE4 prevede introducerea unei metode sau unor metode comunitare de calcul a acestei rate procentuale anuale;

întrucât, în vederea introducerii acestei metode unice, este necesar să se elaboreze o formulă matematică unică de calcul al ratei procentuale anuale și de determinare a elementelor costului creditului care trebuie utilizate în calcul, prin indicarea acelor costuri care nu trebuie luate în considerare:

întrucât anexa II la Directiva 87/102/CEE a introdus o formulă matematică de calcul al ratei procentuale anuale și întrucât articolul 1a alineatul (2) din directiva menționată prevede cheltuielile care se exclud din calculul "costului total al creditului pentru consumator";

întrucât statele membre care, înainte de 1 martie 1990, aplicau dispoziții legale care permiteau utilizarea unei alte formule matematice de calcul al ratei procentuale anuale, au primit permisiunea de a aplica în continuare aceste dispoziții pe o perioadă de tranziție de trei ani, începând cu 1 ianuarie 1993;

întrucât Comisia a prezentat Consiliului un raport care, ținând seama de experiența acumulată, face posibilă aplicarea unei formule matematice unice la nivelul Comunității pentru calculul ratei procentuale anuale;

întrucât, deoarece nici un stat membru nu a făcut uz de articolul 1a alineatul (3) din Directiva 87/102/CEE, care exclude anumite costuri din calculul ratei procentuale anuale în anumite state membre, acesta a devenit fără obiect;

întrucât este necesară precizia de cel puțin o zecimală;

întrucât se presupune că anul are 365 de zile sau 365,25 de zile sau (în cazul anului bisect) 366 de zile, 52 de săptămâni sau 12 luni egale; întrucât se presupune că o lună egală are 30,41666 de zile;

întrucât este necesar ca consumatorii să poată să recunoască termenii utilizați în diferite state membre pentru a desemna rata procentuală anuală;

întrucât este necesar să se analizeze fără întârziere în ce măsură este necesară armonizarea sporită a elementelor de cost ale creditului de consum pentru a permite consumatorului european să compare cu mai multă ușurință ratele procentuale anuale oferite de instituțiile din diferitele state membre, asigurându-se prin aceasta funcționarea armonioasă a pieței interne;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...