Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 463/1998 privind compatibilitatea donatorilor de plasmă și sânge și controlul sângelui donat în Comunitatea Europeană
Număr celex: 31998H0463

Modificări (...)

În vigoare de la 21 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 29 iunie 1998
privind compatibilitatea donatorilor de plasmă și sânge și controlul
sângelui donat în Comunitatea Europeană (98/463/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 129 alin. (4) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) întrucât, în conformitate cu art. 3 lit. (o) din Tratat, activitatea Comunității urmează să cuprindă colaborarea pentru atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății;

(2) întrucât Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 1994 privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunității Europene, a arătat necesitatea elaborării unei strategii a sângelui pentru a întări încrederea în siguranța lanțului de transfuzii de sânge și a promova autoaprovizionarea Comunității cu cantitatea necesară;

(3) întrucât, ca răspuns la Comunicarea Comisiei, Consiliul a adoptat, la data de 2 iunie 1995, o Rezoluție privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în cadrul Comunității(2);

(4) întrucât, la 12 noiembrie 1996, Consiliul a adoptat o Rezoluție privind strategia pentru garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(3);

(5) întrucât în Rezoluția sa privind garantarea siguranței sângelui și autoaprovizionarea cu sânge în Comunitatea Europeană(4)(5)(6)(7), Parlamentul European a subliniat importanța garantării celui mai înalt nivel de siguranță în selectarea donatorilor și testarea donărilor, precum și a principiului donării voluntare neplătite și a reafirmat sprijinul său permanent pentru obiectivul Comunității de a-și asigura autoaprovizionarea;

(6) întrucât Directiva 89/381/CEE(8) a lărgit aria legislației produselor farmaceutice pentru a garanta calitatea, siguranța și eficacitatea produselor medicinale brevetate, fabricate industrial din sânge uman sau plasmă umană; întrucât directiva menționată ca atare nu se aplică în totalitate sângelui, plasmei sau celulelor sangvine de origine umană;

___________

(1) JO C 138, 04.05.1998, p. 139.

(2) JO C 164, 30.06.1995, p. 1.

(3) JO C 374, 11.12.1996, p. 1.

(4) JO C 268, 04.10.1993, p. 29.

(5) JO C 329, 06.12.1993, p. 268.

(6) JO C 141, 13.05.1996, p. 131.

(7) JO C 249, 25.09.1995, p. 231.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...