Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 533/1998 de reglementare tehnică comună privind stațiile terestre mobile (MES) pentru rețelele de comunicații personale prin satelit (S-PCN), inclusiv stațiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de frecvență de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2375] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0533

Modificări (...)

În vigoare de la 05 septembrie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 septembrie 1998
de reglementare tehnică comună privind stațiile terestre mobile (MES)
pentru rețelele de comunicații personale prin satelit (S-PCN), inclusiv
stațiile terestre portabile pentru S-PCN care operează în benzile de
frecvență de 1,6/2,4 GHz în cadrul serviciilor mobile prin
satelit (MSS) [notificată cu numărul C(1998) 2375]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(98/533/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituie a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele de stații terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității lor1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipament de stație terestră de comunicații prin satelit pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind domeniul acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuță;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte a acestor standarde, de punere în practică a cerințelor esențiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât propunerea a fost supusă comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET) conform art. 29 alin. (2);

întrucât reglementarea tehnică comună care urmează să fie adoptată în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...