Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 527/1998 privind tratarea fraudei în materie de TVA în conturile naționale (diferențe între încasările teoretice de TVA și încasările reale de TVA) [notificat cu nr. C(1998) 2202] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0527

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 21 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 24 iulie 1998
privind tratarea fraudei în materie de TVA în conturile naționale
(diferențe între încasările teoretice de TVA și încasările reale
de TVA) [notificat cu nr. C(1998) 2202] (Text cu relevanță
pentru SEE) (98/527/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Directiva Consiliului 89/130/CEE, Euratom din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile de pe piață1, în special art. 1,

întrucât Decizia Comisiei 94/168/CE, Euratom din 22 februarie 1994 privind modul de aplicare a Directivei Consiliului 89/130/CEE, Euratom privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile de pe piață2 se referă în mod special la frauda fiscală fără să precizeze totuși în mod explicit tratarea fraudei în materie de TVA și, în consecință, trebuie să se precizeze acest tratament;

întrucât, pentru a garanta că estimările PIB și PNB sunt exhaustive, în conformitate cu Directiva 89/130/CE, Euratom, este necesar ca statele membre să ajusteze estimările menționate anterior pentru a lua în calcul frauda în materie de TVA;

întrucât o astfel de ajustare se referă la diferențele dintre încasările teoretice de TVA și încasările reale de TVA, cauzate de frauda fără complicitatea cumpărătorilor;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin art. 6 din Directiva 89/130/CEE, Euratom,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 49, 21.02.1989, p. 26.

2 JO L 77, 19.03.1994, p. 51.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...