Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 522/1998 de reglementare tehnică comună privind cerințele în materie de receptoare pentru sistemul paneuropean de teleapel public terestru în Comunitate (ERMES) (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 1615] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0522

Modificări (...)

În vigoare de la 19 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind cerințele în materie de receptoare
pentru sistemul paneuropean de teleapel public terestru în Comunitate
(ERMES) (a doua ediție) [notificată cu numărul C(1998) 1615] (Text cu
relevanță pentru SEE) (98/522/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamente pentru stații terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerințelor esențiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru a menține accesul la piețe pentru producători, să se permită aranjamente tranzitorii privind echipamentele agreate, conform dispozițiilor din Decizia Comisiei 95/290/CE2;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...