Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 515/1998 de reglementare tehnică comună privind rețeaua numerică cu integrarea serviciilor (RNIS) paneuropene în modul acces de bază (amendament 1) [notificată cu numărul C(1998) 1607] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0515

Modificări (...)

În vigoare de la 19 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind rețeaua numerică cu integrarea
serviciilor (RNIS) paneuropene în modul acces de bază (amendament 1)
[notificată cu numărul C(1998) 1607] (Text cu relevanță pentru SEE)
(98/515/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele de stații terestre de comunicare prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura care identifică tipul de echipamente terminale pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardul armonizat corespunzător, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerințelor esențiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât este necesar, pentru menținerea accesului la piețe pentru producători, să se permită aranjamente provizorii privind echipamentele agreate conform dispozițiilor din Decizia Comisiei 97/346/CE2;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...