Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 517/1998 de reglementare tehnică comună privind stațiile terestre transportabile de retransmisie de informații prin satelit (SNG TES) care operează în benzile de frecvență de 11-12/1314 GHz [notificată cu numărul C(1998) 1609] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0517

Modificări (...)

În vigoare de la 19 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 iunie 1998
de reglementare tehnică comună privind stațiile terestre transportabile
de retransmisie de informații prin satelit (SNG TES) care operează în
benzile de frecvență de 11-12/1314 GHz [notificată cu numărul
C(1998) 1609] (Text cu relevanță pentru SEE) (98/517/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele de stații terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității lor1,

întrucât Comisia a adoptat măsura ce identifică tipul de echipament de stație terestră de comunicații prin satelit pentru care este necesară prezenta reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind domeniul acestei reglementări;

întrucât trebuie să se adopte standardele armonizate corespunzătoare, sau o parte din aceste standarde, de punere în practică a cerințelor esențiale care trebuie transpuse în reglementări tehnice comune;

întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...