Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 12/1997 privind stabilirea condițiilor în care transportatorii ne-rezidenți pot presta servicii naționale de transport rutier de călători într-un stat membru
Număr celex: 31998R0012

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 08 ianuarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 12/98
din 11 decembrie 1997
privind stabilirea condițiilor în care transportatorii ne-rezidenți pot
presta servicii naționale de transport rutier de călători într-un stat
membru

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

acționând conform procedurii stabilite la art. 189 c din Tratat(3),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2454/92 din 23 iulie 1992 de stabilire a condițiilor în care transportatorii ne-rezidenți pot presta servicii naționale de transport rutier de călători într-un stat membru(4) a fost anulat de Curtea de Justiție cu sentința sa din 1 iunie 1994(5);

(2) întrucât, în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (b) din Tratat, instaurarea unei politici comune de transport implică, printre altele, stabilirea condițiilor în care transportatorii ne-rezidenți pot presta servicii naționale de transport într-un stat membru;

(3) întrucât dispoziția respectivă presupune eliminarea tuturor restricțiilor impuse prestatorilor de astfel de servicii pe considerente ținând de naționalitatea acestora sau de faptul că sunt stabiliți într-un alt stat membru decât statul în care urmează să presteze serviciul;

(4) întrucât regimurile aplicabile transportatorilor care prestează astfel de servicii trebuie să fie comparabile, pentru a reduce inegalitățile în condițiile de concurență, generate de considerente ținând de naționalitatea și țara în care sunt stabiliți transportatorii și pentru a promova astfel armonizarea treptată a legislațiilor naționale:

(5) întrucât definițiile diverselor servicii de transport cu autocarul și autobuzul trebuie să fie identice cu definițiile adoptate în cadrul transportului internațional;

(6) întrucât transportatorii ne-rezidenți trebuie să aibă posibilitatea de a presta unele tipuri de servicii de transport cu autocarul și autobuzul, în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de serviciu;

(7) întrucât este necesară stabilirea dispozițiilor aplicabile operațiunilor de cabotaj;

(8) întrucât dispozițiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în scopul prestării serviciilor(6) se aplică în cazurile în care, pentru prestarea unor servicii regulate speciale, transportatorii detașează, din statul membru în care lucrează în mod normal, lucrători aflați în relații de muncă cu transportatorii respectivi;

(9) întrucât, în cazul serviciilor regulate, trebuie să fie accesibile cabotajului numai acele servicii regulate prestate ca parte dintr-un serviciu internațional regulat, exclusiv serviciile de transport urban și suburban, cu respectarea anumitor condiții și, în special, a legislației în vigoare în statul membru gazdă;

(10) întrucât se impune adoptarea unor dispoziții care să permită intervenția pe piețele de transport afectate de o eventuală perturbare gravă;

(11) întrucât se impune crearea unui comitet consultativ având sarcina de a asista Comisia în elaborarea documentelor privitoare la operațiunile de cabotaj sub forma serviciilor ocazionale și de a consilia Comisia în privința măsurilor de siguranță;

(12) întrucât este recomandabil ca statele membre să-și acorde asistență reciprocă, în scopul bunei aplicări a prezentului regulament, în special în ceea ce privește sancțiunile aplicabile în caz de infracțiune;

(13) întrucât le revine statelor membre sarcina de a adopta măsurile necesare aplicării prezentului regulament;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...