Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 456/1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile de post-tensionare pentru structuri precomprimate (Text cu relevanță SEE)
Număr celex: 31998D0456

Modificări (...)

În vigoare de la 17 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 iulie 1998
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva
89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește ansamblurile de
post-tensionare pentru structuri precomprimate
(Text cu relevanță SEE) (98/456/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții1, astfel cum a fost modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă din două proceduri, în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 89/106/CEE, "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea" pentru atestarea conformității unui produs; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică plasat sub răspunderea producătorului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolul 13 alineatul (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat;

întrucât articolul 13 alineatul (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât, de aceea, este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse, astfel cum este folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...