Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 437/1998 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, în ceea ce privește finisajele pereților interiori și exteriori și ale plafoanelor [notificată cu numărul C(1998)1611] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0437

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 10 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 30 iunie 1998
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, în ceea ce privește finisajele pereților interiori și
exteriori și ale plafoanelor [notificată cu numărul C(1998)1611]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1998/437/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre referitoare la produse pentru construcții1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, conform art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea" pentru atestarea conformității unui produs; întrucât aceasta înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de satisfacerea criteriilor enunțate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat;

întrucât art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât de aceea este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse așa cum este folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva Consiliului 89/106/CEE; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu referire la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acordă preferință anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor stabilite în prima posibilitate, fără supraveghere continuă, precum și în a doua și a treia posibilitate definite în anexa III secțiunea 2 pct. (ii), iar procedura menționată în art. 13 alin. (3) lit. (b) corespunde sistemelor stabilite în anexa III pct. (i) și în prima posibilitate, cu supraveghere continuă, definită în anexa III secțiunea 2 pct. (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

2 JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

Produsele și familiile de produse menționate în anexa I trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură prin care fabricantul este unicul răspunzător de sistemul de control al producției în fabrică, asigurând conformitatea produselor cu specificațiile tehnice relevante.

Articolul 2

Produsele menționate în anexa II trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură prin care, pe lângă un sistem de control al producției fabricii realizat de fabricant, este implicat și un organism de certificare autorizat pentru evaluarea și supravegherea controlului producției sau al produsului însuși.

Articolul 3

Procedura de atestare a conformității definită în anexa III este precizată în mandatele pentru standarde armonizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...