Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 488/1998 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îngrășăminte
Număr celex: 31998D0488

Modificări (...)

În vigoare de la 07 august 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 aprilie 1998
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru îngrășăminte (98/488/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind programul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5,

întrucât art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede faptul că pentru eticheta ecologică comunitară se stabilesc condiții de acordare pe grupe de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 arată că performanța ecologică a unui produs se evaluează pe baza unor criterii specifice pentru grupul de produse;

întrucât, prin Decizia nr. 94/923/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru îngrășăminte, aceste criterii fiind valabile până la data de 14 noiembrie 1997, conform art. 3 din directiva menționată;

întrucât trebuie adoptată o nouă decizie stabilind criterii pentru această categorie de produse, care să fie valabile pentru o perioadă de încă trei ani după expirarea valabilității criteriilor anterioare;

întrucât trebuie revizuite criteriile care au fost stabilite prin Decizia nr. 94/923/CE pentru a reflecta evoluția pieței;

întrucât produsele trebuie să îndeplinească prevederile legislației naționale, care este în conformitate cu standardele comunitare asupra sănătății, a securității și a protecției mediului, fără a aduce atingere reglementărilor comunitare sau din legislația națională care sunt aplicabile diferitelor etape din ciclul de viață al unui produs;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat opinia principalelor grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

întrucât măsurile prevăzute în această decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 364, 31.12.1994, p. 24.

Articolul 1

Grupul de produse "îngrășăminte" reprezintă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...