Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 415/1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare
Număr celex: 31998D0415

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 iunie 1998
privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile
naționale cu privire la proiectele de reglementare (98/415/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 105 alin. (4) și art. 4 din Protocolul privind Statutele Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratat,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Institutului Monetar European3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 106 alin. (6) din Tratat și în art. 42 din protocolul menționat,

(1) întrucât Banca Centrală Europeană (BCE) va fi înființată imediat după numirea consiliului său director.

(2) întrucât Tratatul prevede că BCE este consultată de autoritățile naționale pentru orice proiect de reglementare care ține de domeniul său de competență; întrucât Consiliului îi revine să stabilească limitele și condițiile acestei consultări.

(3) întrucât este necesar ca obligația consultării impusă autorităților statelor membre să nu aducă atingere responsabilităților acestor autorități în domeniile care fac obiectul proiectelor în cauză; întrucât ar trebui ca statele membre să consulte BCE în legătură cu orice proiect de reglementare din sfera sa de competență, în temeiul art. 105 alin. (4) din Tratat; întrucât lista domeniilor speciale care figurează în art. 2 din prezenta decizie nu este exhaustivă; întrucât art. 2 a șasea liniuță din prezenta decizie nu aduce atingere prezentei repartizări a competențelor în ceea ce privește politicile referitoare la controlul prudențial al instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.

(4) întrucât funcțiile și activitățile monetare ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sunt definite în Statutele SEBC și BCE; întrucât băncile centrale ale statelor membre participante fac parte integrantă din SEBC și trebuie să acționeze conform orientărilor și instrucțiunilor BCE; întrucât, în cea de a treia fază a Uniunii Economice și Monetare (UEM), autoritățile statelor membre neparticipante trebuie să consulte BCE în legătură cu proiectele de reglementare privind instrumentele politicii monetare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...