Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 279/1997 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, în ceea ce privește ansamblurile/sistemele de cofraje permanente neportante pe bază de blocuri sau panouri din materiale izolante și, uneori, din beton (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0279

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 5 decembrie 1997
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, în ceea ce privește ansamblurile/sistemele de cofraje
permanente neportante pe bază de blocuri sau panouri din materiale
izolante și, uneori, din beton (Text cu relevanță pentru SEE)
(1998/279/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre referitoare la produse pentru construcții1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă, între două proceduri, conform art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu securitatea" pentru atestarea conformității unui produs; întrucât această înseamnă că este necesar să se decidă dacă, pentru un anumit produs sau o familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică sub răspunderea fabricantului este o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motivele legate de satisfacerea criteriilor enunțate în art. 13 alin. (4), este necesară intervenția unui organism de certificare autorizat;

întrucât art. 13 alin. (4) prevede că procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât de aceea este de dorit să se definească conceptul de produse sau familie de produse așa cum este folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva Consiliului 89/106/CEE; întrucât este necesar să se specifice clar metoda prin care cele două proceduri trebuie aplicate, cu referire la anexa III, pentru fiecare produs sau familie de produse, deoarece anexa III acordă preferință anumitor sisteme;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...