Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 94/1998 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produsele din hârtie absorbantă de uz casnic (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31998D0094

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 ianuarie 1998
de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare
pentru produsele din hârtie absorbantă de uz casnic (Text cu
relevanță pentru SEE) (98/94/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind programul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5,

întrucât art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că pentru eticheta ecologică comunitară se stabilesc condițiile de acordare pe grupe de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 arată că performanța ecologică a unui produs se evaluează pe baza unor criterii specifice pentru grupul de produse;

întrucât, prin Deciziile nr. 94/924/CE2 și 94/925/CE3, Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia igienică și hârtia absorbantă de bucătărie, aceste criterii fiind valabile până la data de 14 noiembrie 1997, conform art. 3 din directivele menționate;

întrucât este necesar să se adopte o nouă decizie stabilind criterii pentru aceste categorii de produse, care să fie valabile pentru o perioadă de încă trei ani după expirarea valabilității criteriilor anterioare;

întrucât este necesar să se revizuiască criteriile care au fost stabilite prin Deciziile nr. 94/924/CE și 94/925/CE pentru a reflecta evoluția pieței;

întrucât criteriile ecologice pentru hârtia igienică, prosoapele de hârtie și alte produse absorbante de uz casnic trebuie concentrate într-un singur document;

întrucât art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede în continuare că aceste categorii de produse, criteriile ecologice specifice pentru fiecare grup de produse și perioadele lor respective de valabilitate trebuie stabilite conform procedurii stabilite la art. 7, ca urmare a procedurii de consultare prevăzute la art. 6;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului înființat în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 364, 31.12.1994, p. 24.

3 JO L 364, 31.12.1994, p. 32.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...