Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 633/2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007R0633

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 08 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 633/2007 AL COMISIEI
din 7 iunie 2007
de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol
de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării,
al coordonării și al transferului zborurilor
între unitățile de control al traficului aerian
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parla mentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Unitățile de control al traficului aerian au stabilite schimburi de informații între sistemele de prelucrare a datelor de zbor în scopuri de notificare, coordonare și transfer al zborurilor și în scopuri de coordonare civil-militară. Aceste schimburi de informații trebuie să se bazeze pe protocoale privind comunicațiile adecvate și armonizate, pentru asigurarea interoperabilității schimburilor.

(2) Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să elaboreze cerințele pentru un protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat rezultat din 31 martie 2005.

(3) Standardul Eurocontrol privind schimbul de date de zbor a fost anexat la Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 al Comisiei din 6 septembrie 2000 privind adoptarea standardelor Eurocontrol și modificarea Directivei 97/15/CE, privind adoptarea standardelor Eurocontrol și modificarea Directivei 93/65/CEE a Consiliului(3), prin care folosirea acestui standard devine obligatorie în cadrul Comunității, în eventualitatea procurării unor noi sisteme de prelucrare a datelor de zbor. Deoarece Regulamentul (CE) nr. 2082/2000 a fost abrogat de la data de 20 octombrie 2005, este necesar ca legislația comunitară să fie actualizată astfel încât să se asigure consecvența normelor administrative relevante.

(4) Menținerea echipamentelor și a programelor informatice de comunicații în conformitate cu standardul Eurocontrol pentru schimbul de date de zbor devine din ce în ce mai dificilă și mai costisitoare. Prin urmare, trebuie adoptat un standard nou corespunzător, care să susțină schimbul datelor de zbor.

(5) Protocolul de comandă a transmisiei de date, împreună cu Protocolul de Internet, (TCP/IP) este considerat în prezent drept baza cea mai adecvată de îndeplinire a cerințelor de comunicare pentru schimburile de date de zbor între unitățile de control al traficului aerian.

(6) Prezentul regulament trebuie să acopere aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit pentru schimburile de informații, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian(4).

(7) Prezentul regulament nu trebuie să acopere operațiunile și instruirea militară, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(8) Printr-o declarație privind problemele militare legate de cerul unic european(5), statele membre s-au angajat să coopereze între ele, ținând seama de cerințele militare naționale, astfel încât conceptul de utilizare flexibilă a spațiului aerian să fie aplicat pe deplin și în mod uniform în toate statele membre de către toți utilizatorii spațiului aerian.

(9) Aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (22) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, necesită stabilirea de sisteme pentru schimbul în timp util al datelor de zbor între unitățile de servicii de trafic aerian și unitățile militare de control al traficului aerian.

(10) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, normele pentru punerea în aplicare a interoperabilității trebuie să descrie procedurile specifice de evaluare a conformității care vor fi folosite pentru evaluarea fie a conformității, fie a compatibilității pentru utilizare a elementelor componente, precum și pentru verificarea sistemelor.

(11) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, data de aplicare a cerințelor esențiale și a dispozițiilor tranzitorii poate fi specificată de normele relevante pentru punerea în aplicare a interoperabilității.

(12) Producătorii și furnizorii serviciilor de navigație aeriană trebuie să beneficieze de o perioadă de timp pentru a dezvolta noi elemente componente și sisteme în conformitate cu noile cerințe tehnice.

(13) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic înființat prin articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...