Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 376/2007 privind semnarea și aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
Număr celex: 32007D0376

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 februarie 2007
privind semnarea și aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol
adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică
și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre,
pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte,
pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și
a României la Uniunea Europeană (2007/376/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 133 alineatele (1) și (5) și articolul 181, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005(1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La 23 octombrie 2006 Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunității Europene și al membrilor săi, să negocieze cu Mexic un al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte(2), pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2) Aceste negocieri au fost încheiate în mod satisfăcător.

(3) Textul celui de-al doilea protocol adițional prevede aplicarea provizorie a protocolului înainte de intrarea sa în vigoare.

(4) Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, al doilea protocol adițional ar trebui semnat în numele Comunității și al statelor membre,

DECIDE:

___________

(1) JO L 157, 21.6.2005, p. 203.

(2) JO L 276, 28.10.2000, p. 45.

Articolul 1

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, cel de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

Textul protocolului adițional se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comunitatea Europeană și statele sale membre aplică provizoriu termenii celui de-al doilea protocol adițional de la data semnării acestuia, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...