Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2789/1999 privind stabilirea standardului de comercializare aplicabil strugurilor de masă
Număr celex: 31999R2789

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2789/1999
din 22 decembrie 1999
privind stabilirea standardului de comercializare aplicabil
strugurilor de masă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/96 din 28 octombrie 1996 referitor la organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999(2), în special art. 2 alin. (2),

întrucât:

(1) strugurii de masă care figurează în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate standarde; Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1730/87 din 22 iunie 1987 de stabilire a standardelor de calitate pentru strugurii de masă(3), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 888/97(4), a făcut obiectul unor multiple modificări care nu mai asigură claritatea juridică;

(2) este prin urmare necesar să se procedeze la o revizuire a respectivei reglementări și să se abroge Regulamentul (CEE) nr. 1730/87; în acest scop, pentru asigurarea transparenței pe piața mondială, trebuie să se țină seama de standardul recomandat pentru strugurii de masă de către Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și dezvoltarea calității al Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU);

(3) aplicarea acestor standarde trebuie să ducă la eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, la orientarea producției către satisfacerea cerințelor consumatorilor și la facilitarea relațiilor comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției;

(4) standardele se aplică în toate fazele comercializării; transportul la mare distanță, depozitarea pe o anumită perioadă sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot provoca unele alterări datorate evoluției biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puțin perisabil; trebuie să se țină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor la fazele comercializării care urmează după cea a expedierii; produsele din categoria "Extra" trebuind să facă obiectul unei sortări și al unei condiționări foarte atente, se va ține seama, în ceea ce le privește, numai de diminuarea stării de prospețime și de turgescență;

(5) se dezvoltă cererea de ambalaje mici conținând struguri de masă de varietăți sau de origini diferite; trebuie prin urmare să fie autorizată această formă de prezentare a strugurilor de masă și să fie adaptate în consecință dispozițiile privind marcarea;

(6) măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului de administrare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 160, 26.06.1999, p. 80.

(3) JO L 163, 23.06.1987, p. 25.

(4) JO L 126, 17.05.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardul de comercializare aplicabil strugurilor de masă încadrați în codul NC 0806 10 10 figurează în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...