Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole
Număr celex: 31999R1493

Modificări (...), Referințe (10)

În vigoare de la 14 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1493/1999
din 17 mai 1999
privind organizarea comună a pieței vitivinicole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

întrucât:

(1) funcționarea și dezvoltarea pieței comune a produselor agricole trebuie să fie însoțite de stabilirea unei politici agricole comune iar aceasta trebuie în special să permită o organizare comună a piețelor agricole putând lua diferite forme în funcție de produse;

(2) politica agricolă comună are ca scop atingerea obiectivelor enunțate la art. 33 din Tratat, în sectorul vitivinicol, în special stabilizarea piețelor și asigurarea unui nivel de viață echitabil pentru populația agricolă interesată; aceste obiective pot fi atinse printr-o adaptare a resurselor la necesități, bazată mai ales pe o politică de adaptare a potențialului viticol și pe o politică de calitate;

(3) cadrul existent al organizării comune a pieței vitivinicole a fost pus în practică de Regulamentul (CEE) nr. 822/875, modificat ultima dată de Regulamentul CE nr. 1627/986; ținându-se cont de experiența dobândită, acest cadru trebuie înlocuit pentru a răspunde situației prezente din sectorul vitivinicol care se caracterizează prin faptul că, dacă excedentele structurale sunt mai puțin frecvente, excedentele pe mai mulți ani rămân totuși posibile, în special din cauza riscurilor de variații, inerente sectorului, ale producției de la o recoltă la alta;

___________

1 JO C 271, 31.08.1998, p. 21.

2 Aviz eliberat pe data de 6 mai 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO C 101, 12.04.1999, p. 60.

4 JO C 93, 06.04.1999, p. 1.

5 JO L 84, 27.03.1987, p. 1.

6 JO L 210, 28.07.1998, p. 8.

(4) punerea în aplicare a acordurilor din Runda Uruguay în 1995 a antrenat o deschidere mai mare a pieței comunitare, de acum înainte mult mai puțin sensibilă la impactul măsurilor de intervenție tradiționale, precum și o reducere a posibilităților de exporturi subvenționate care îi determină pe producătorii din Comunitate să își îmbunătățească competitivitatea; majoritatea exporturilor se face încă de pe acum fără subvenții;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...