Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1455/1999 de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor grași
Număr celex: 31999R1455

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1455/1999 al COMISIEI
din 1 iulie 1999
de stabilire a standardului de comercializare a ardeilor grași

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legume1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

(1) întrucât ardeii grași sunt listați în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 79/88 al Comisiei din 13 ianuarie 1988 de stabilire a standardelor calitative pentru lăptuci, cicoare creață de grădină, cicoare de grădină cu frunze întregi și ardei grași3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (EC) nr. 888/974, a fost modificat de mai multe ori și nu mai asigură claritatea juridică;

(2) întrucât pentru asigurarea clarității normele privind ardeii grași ar trebui separate de cele privind alte produse, în conformitate cu Regulamentul (CEE) Nr. 79/88; întrucât, prin urmare, normele în cauză ar trebui reformulate, iar anexa II din Regulamentul (CEE) nr. 79/88 privind ardeii grași eliminată; întrucât, în acest scop, din motive de transparență pe piața mondială, ar trebui să se ia în considerare standardul pentru ardei grași recomandat de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și progres calitativ al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (ONU/CEE);

(3) întrucât aceste standarde trebuie să aibă drept rezultat eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției spre satisfacerea cerințelor consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza concurenței loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producției;

(4) întrucât standardele sunt aplicabile tuturor etapelor comercializării; întrucât transportul pe distanțe mari, depozitarea pe un anumit interval de timp și diversele operațiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza avarii datorită evoluției biologice a produselor sau perisabilității acestora; întrucât aceste avarii ar trebui avute în vedere la aplicarea standardelor comercializării după expediere;

(5) întrucât măsurile stabilite de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 100, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 10, 14.1.1988, p. 8.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardul de comercializare a ardeilor grași reglementat de codul NC 0709 60 10 este cel prezentat în anexă.

Standardul se aplică tuturor etapelor comercializării în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Cu toate acestea, în etapele care urmează expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu prevederile standardelor, o ușoară lipsă de prospețime și turgescență, precum și o ușoară deteriorare datorită evoluției și tendinței lor de perisabilitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...