Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1267/1999 privind constituirea unui instrument structural de pre-aderare
Număr celex: 31999R1267

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1267/1999
din 21 iunie 1999
privind constituirea unui instrument structural de pre-aderare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 și 13 decembrie 1997 prevăd o strategie de pre-aderare întărită pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est și o strategie de pre-aderare specială pentru Cipru;

(2) întrucât în concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 și 13 decembrie 1997 se dispune ca asistența prevăzută în prezentul regulament să fie acordată, pentru moment, celor 10 țări candidate din Europa Centrală și de Est;

(3) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 622/98 din 16 martie 1998 privind asistența acordată statelor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare și, în special, privind stabilirea unui Parteneriat de Aderare(5) prevede faptul că aceste parteneriate trebuie să cuprindă un cadru unic pentru domeniile prioritare și toate resursele disponibile pentru asistența de pre-aderare;

(4) întrucât strategia de pre-aderare conține dispoziții referitoare la un instrument structural de pre-aderare (ISPA), care va urmări alinierea țărilor candidate la standardele infrastructurii comunitare și va oferi o contribuție financiară pentru măsurile privind mediul înconjurător și infrastructura transporturilor;

(5) întrucât asistența acordată de Comunitate prin ISPA, împreună cu asistența acordată de Comunitate prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 privind asistența economică oferită Republicii Ungaria și Republicii Populare Poloneze(6) precum și asistența acordată de Comunitate prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 din 21 iunie 1999 privind acordarea de sprijin comunitar măsurilor de preaderare pentru dezvoltare agricolă și rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est în perioada de pre-aderare(7) urmează să fie coordonate în cadrul dispozițiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea asistenței acordate țărilor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare și modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/89(8) și să fie supuse dispozițiilor de condiționalitate ale Regulamentului (CE) nr. 622/98 și deciziilor individuale referitoare la Parteneriatele de Aderare;

(6) întrucât scopul ar trebui să fie obținerea unui echilibru just între finanțarea măsurilor referitoare la infrastructura transportului și finanțarea măsurilor referitoare la mediu, având în vedere situațiile specifice din țările beneficiare;

(7) întrucât asistența acordată de Comunitate prin ISPA ar trebui să le faciliteze țărilor candidate implementarea acquis-ul communautaire în domeniul mediului și să contribuie la o dezvoltare durabilă în aceste țări;

(8) întrucât Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 referitoare la liniile directoare ale Comunității privind rețeaua de transport transeuropean(9) prezintă criteriile pentru proiecte de interes comun care ar trebui aplicate, acolo unde este oportun, în vederea selecției măsurilor eligibile în baza prezentului regulament;

(9) întrucât procedura de evaluare a necesarului pentru infrastructura transporturilor (ENIT) inițiată de Consiliu ar trebui să faciliteze procesul de selecție a măsurilor prioritare de dezvoltare în timpul perioadei de pre-aderare;

(10) întrucât ar trebui să se prevadă dispoziții prin care Comisia să facă o alocare orientativă între țările candidate a resurselor totale ale Comunității în baza ISPA disponibile de a fi angajate în vederea facilitării elaborării măsurilor;

(11) întrucât la alin. 17 din concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 și 13 decembrie 1997 se prevede ca asistența financiară acordată țărilor implicate în procesul de extindere se va baza, în ceea ce privește alocarea acesteia, pe principiul tratamentului egal, independent de momentul aderării, acordându-se o deosebită atenție țărilor cu cel mai mare necesar;

(12) întrucât ar trebui stabilite ratele asistenței acordate de Comunitate prin ISPA pentru a întări efectul de pârghie al resurselor, pentru a promova co-finanțarea și utilizarea surselor private de finanțare, cât și pentru a se ține seama de capacitatea măsurilor de a genera venituri nete substanțiale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...