Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1263/1999 privind instrumentul financiar de orientare pentru pescuit
Număr celex: 31999R1263

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) NR. 1263/1999
din 21 iunie 1999
privind instrumentul financiar de orientare pentru pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 37,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3)

(1) întrucât politica de pescuit comună susține obiectivele generale ale art. 33 al Tratatului; întrucât în special Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3760/92 din 20 decembrie 1992, care stabilește un sistem comunitar pentru pescuit și acvacultură(4), contribuie la realizarea unui echilibru între conservare și gestiunea resurselor, pe de o parte, și eforturile de pescuit și exploatare stabilă și rațională a acestor resurse, pe de altă parte;

(2) întrucât măsurile structurale din sectorul de pescuit și acvacultură ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor politicii comune de pescuit și a obiectivelor art. 100 din Tratat;

(3) întrucât încorporarea unor asemenea măsuri structurale în cadrul operațional al Fondurilor Structurale din 1993 a îmbunătățit sinergia operațiunilor Comunității și a permis realizarea unei contribuții mai coerente la întărirea coeziunii economice și sociale;

(4) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile Structurale(5), instituie o revizuire completă a mecanismelor de funcționare pentru intrarea în vigoare a politicilor structurale de la 1 ianuarie 2000; întrucât aceste măsuri structurale vor face parte din mijloacele și obiectivele menționate la articolul 2 al numitului Regulament; întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2080/93 din 20 iulie 1993 de adoptare a dispozițiilor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește instrumentul financiar de orientare pentru pescuit(6), ar trebui prin urmare să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament prevăzând în special măsuri de asigurare a unei tranziții care să evite orice întrerupere a măsurilor structurale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO C 176, 9.06.1998, p. 44

(2) Aviz emis la 6 mai 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO C 407, 28.12.1998, p. 74

(4) JO L 389, 31.12.1992, p. 1, Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1181/98 (JO L 164, 09.06.1998, p. 3).

(5) Vezi pagina 1 a prezentului Jurnal Oficial

(6) JO L 194, 31.07.1993, p. 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...