Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1227/1999 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare (Text cu relevanță SEE)
Număr celex: 31999R1227

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1227/1999
din 28 mai 1999
privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor
serviciilor de asigurare (Text cu relevanță SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statistica structurală de întreprindere1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12 pct. viii),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, performanța și competitivitatea sectorului de asigurări în Comunitate;

(2) întrucât este necesar să se specifice formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor privind serviciile de asigurare;

(3) întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17.01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1.

Articolul 1

Formatul tehnic prevăzut la art. 9 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 este definit în anexa prezentului regulament.

Articolul 2

Statele membre aplică acest format pentru datele referitoare la anul de referință 1996 și anii următori.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lui în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și este direct aplicabil în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 1999.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...