Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1225/1999 privind definițiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999R1225

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1225/1999
din 27 mai 1999
privind definițiile caracteristicilor statisticii
serviciilor de asigurare
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statistica structurală de întreprindere1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/982, în special art. 12 pct. (iii),

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 410/98 din 16 februarie 1998 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 privind statisticile structurale de întreprindere a stabilit un cadru comun pentru elaborarea statisticilor comunitare privind structura, activitatea, performanța și competitivitatea sectorului de asigurări în Comunitate;

(2) întrucât este necesară introducerea unui set de definiții pentru caracteristicile statisticii serviciilor de asigurare;

(3) întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în concordanță cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 14, 17. 01.1997, p. 1.

2 JO L 52, 21.02.1998, p. 1.

Articolul 1

1. Caracteristicile prevăzute în art. 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 sunt definite în anexa la prezentul regulament.

2. În aceste definiții, referirile la conturile societății folosesc rubricile stabilite în art. 6 (bilanț), art. 34 (cont de profit și pierdere) sau art. 63 (note privind conturile) din Directiva Consiliului 91/674/CEE3 privind conturile anuale și conturile consolidate ale societăților de asigurări.

___________

3 JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

Articolul 2

1. Statele membre trebuie să aplice aceste definiții pentru caracteristicile din lista A enumerate la pct. 3, secțiunea 4 a anexei 5 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 pentru anul de referință 1999 și anii următori și pentru lista B de caracteristici enumerate la pct. 4, secțiunea 4 a anexei 5 din regulamentul menționat pentru anul de referință 2003 și anii următori.

2. Statele membre trebuie, de asemenea, să aplice aceste definiții pentru lista A de caracteristici pentru anii de referință 1996, 1997 și 1998 acolo unde acestea corespund practicilor naționale existente și pentru lista B de caracteristici pentru anii de referință 2000, 2001 și 2002 acolo unde acestea corespund practicilor naționale existente.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...