Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 800/1999 de stabilire normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exportul de produse agricole
Număr celex: 31999R08000

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 17 aprilie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 800/1999
din 15 aprilie 1999
de stabilire normelor comune de aplicare a regimului de restituire
la exportul de produse agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 din 30 iunie 1992 cu privire la organizarea comună a pieței de cereale1, modificat ultima dată de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 923/962, în special art. 13 și 21, precum și dispozițiile corespunzătoare din alte regulamente cu privire la organizarea comună a piețelor pentru produse agricole,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2799/98 din 15 decembrie 1998 prin care s-au stabilit acorduri agromonetare cu privire la euro3, în special art. 3 și 9,

(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3665/87 din 27 noiembrie 1987 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exporturile de produse agricole4, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 604/985, a fost modificat de mai multe ori și substanțial; întrucât în cazul unor noi modificări trebuie să fie reformulat pentru claritate;

(2) întrucât regulile generale adoptate de Consiliu stabilesc că restituirea se achită dacă se face dovada exportării produselor de pe teritoriul Comunității; întrucât dreptul la restituire este dobândit imediat după ce produsele au părăsit piața Comunității, în cazul în care se aplică un singur cuantum de restituire pentru toate țările terțe; întrucât, în cazul în care cuantumul restituirii diferă în funcție de destinația produselor, dreptul la restituire depinde de importarea într-o țară terță;

(3) întrucât aplicarea Acordului privind agricultura din Runda Uruguay impune, ca regulă generală, ca acordarea restituirii să fie legată de existența unei licențe de export prin care se stabilește în prealabil restituirea; întrucât livrările în cadrul Comunității pentru organizații internaționale și pentru forțele armate, livrările de produse alimentare și exporturile de mici cantități reprezintă, totuși, cazuri speciale și cu importanță economică minoră; întrucât, din aceste motive, pentru simplificarea acestor operațiuni de export și pentru evitarea unei bariere administrative excesive cu care să se confrunte operatorii și autoritățile competente, s-au adoptat dispoziții pentru un regim special fără licență de export;

(4) întrucât, în sensul prezentului regulament, data exportului reprezintă data la care autoritățile vamale acceptă actul prin care declarantul își manifestă intenția de a exporta produsele pentru care solicită să beneficieze de o restituire la export; întrucât un astfel de document are scopul de a atrage atenția, și îndeosebi atenția autorităților vamale, asupra faptului că operațiunea în cauză se desfășoară cu sprijin din partea fondurilor Comunității, pentru ca respectivele autorități vamale să întreprindă verificările corespunzătoare; întrucât de la data acceptării produsele sunt puse sub supraveghere vamală până în momentul exportului lor efectiv; întrucât data servește drept element de referință pentru stabilirea cantității, naturii și caracteristicilor produsului exportat;

___________

1 JO L 181, 1. 07. 1992, p. 21.

2 JO L 126, 24. 05. 1996, p. 37.

3 JO L 349, 24. 12. 1998, p. 1.

4 JO L 351, 14. 12. 1987, p. 1.

5 JO L 80, 18. 03. 1998, p. 19.

(5) întrucât, în cazul încărcăturilor în vrac sau în unități nestandardizate, este recunoscut faptul că greutatea netă exactă nu poate fi cunoscută decât după încărcarea în mijloacele de transport; întrucât, în vederea rezolvării acestei situații, trebuie luate măsuri ca în declarația de export să fie trecută o greutate provizorie;

(6) întrucât, pentru o aplicare corespunzătoare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 386/90 din 12 februarie 1990 cu privire la monitorizarea efectuată la data realizării exportului de produse agricole pentru care se primesc restituiri sau alte sume1, așa cum a fost acesta modificat de Regulamentul (CE) nr. 163/942, trebuie luate măsuri pentru ca verificarea corespondenței dintre declarația de export și produsele agricole să se desfășoare în momentul încărcării containerului, camionului, vasului sau unui alt container similar;

(7) întrucât, în cazul în care exporturile implică încărcături frecvente de cantități mici, trebuie prevăzute măsuri pentru aplicarea de proceduri simplificate în privința datei relevante care este utilizată pentru stabilirea cuantumului restituirii;

(8) întrucât, pentru o interpretare corespunzătoare a conceptului "export de pe teritoriul Comunității", trebuie să fie specificat că un produs este considerat ca exportat atunci când părăsește teritoriul vamal al Comunității;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...