Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Acordul nr. 531/1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Biroul European Antifraudă (OLAF)
Număr celex: 31999Q0531

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORD INTERINSTITUȚIONAL
din 25 mai 1999
între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia
Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate
de Biroul European Antifraudă (OLAF)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

făcând trimitere la Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 1998 privind independența, rolul și statutul Unității pentru Coordonarea Prevenirii Fraudei (UCLAF)1,

făcând trimitere la concluziile Consiliului din 15 martie 1999, adoptate ca urmare a discuțiilor detaliate cu reprezentanții Parlamentului European și ai Comisiei,

luând notă de Decizia Comisiei 1999/352/CE, CECO, Euratom din 28 aprilie 1999 privind constituirea unui Birou European Antifraudă2,

(1) întrucât Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1073/19993 și Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1074/19994 privind investigațiile efectuate de Biroul European Antifraudă prevăd că Biroul inițiază și desfășoară investigații în cadrul instituțiilor, organismelor și oficiilor și agențiilor instituite de Tratatele CE sau Euratom sau în temeiul acestor tratate;

(2) întrucât responsabilitatea Biroului European Antifraudă, stabilită de către Comisie, se extinde dincolo de protejarea intereselor financiare, incluzând toate activitățile necesare pentru a salvgarda interesele comunitare împotriva comportamentelor ilegale care ar putea conduce la proceduri administrative sau penale;

(3) întrucât sfera luptei împotriva fraudei ar trebui lărgită, iar eficiența sa ar trebui îmbunătățită prin exploatarea existentă în domeniul investigațiilor administrative;

(4) întrucât, prin urmare, în temeiul autonomiei lor administrative, toate instituțiile, organismele și oficiile și agențiile ar trebui să încredințeze Biroului sarcina de a efectua investigații administrative pentru a descoperi situațiile grave, legate de exercitarea sarcinilor profesionale, care ar putea constitui o nerespectare a obligațiilor funcționarilor și angajaților Comunităților, în conformitate cu art. 11, 12 al doilea și al treilea paragraf, art. 13, 14, 16 și art. 17 primul paragraf din Statutul funcționarilor și Condițiile de angajare a altor angajați ai Comunităților Europene (denumite în continuare "Statutul funcționarilor"), care ar putea prejudicia interesele Comunităților și ar putea conduce la proceduri disciplinare, sau, dacă este cazul, la proceduri penale, greșeli personale grave menționate în art. 22 din Statutul funcționarilor sau nerespectarea unor obligații similare de către membrii, conducătorii sau personalul instituțiilor, organismelor și oficiilor și agențiilor Comunităților care nu intră sub incidența Statutului funcționarilor;

(5) întrucât astfel de investigații ar trebui desfășurate în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatele de instituire a Comunităților Europene, în special Protocolul privind privilegiile și imunitățile, din textele adoptate pentru aplicarea lor, precum și din Statutul funcționarilor;

(6) întrucât astfel de investigații ar trebui să se desfășoare în condiții echivalente în toate instituțiile, organismele și oficiile și agențiile comunitare; întrucât atribuirea acestei sarcini Biroului nu ar trebui să afecteze responsabilitățile instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor și nu ar trebui să reducă, în nici un fel, protecția juridică a persoanelor implicate;

(7) întrucât, până la modificarea Statutului funcționarilor, ar trebui adoptate măsuri practice care să dispună modul în care membrii instituțiilor și organismelor, conducătorii oficiilor și organismelor și funcționarii și angajații instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor trebuie să coopereze la buna desfășurare a investigațiilor interne, după o consultare în vederea elaborării de norme comune în acest sens, invitând celelalte instituții, organisme și oficii și agenții să adere la prezentul acord,

CONVIN:

___________

1 JO C 328, 26.10.1998, p. 95.

2 Vezi pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...