Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 105/1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere
Număr celex: 31999L0105

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 15 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 1999/105/CE A CONSILIULUI
din 22 decembrie 1999
privind comercializarea materialului forestier de reproducere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Directiva 66/404/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea materialului forestier de reproducere4 și Directiva 71/161/CEE a Consiliului din 30 martie 1971 privind standardele de calitate externă a materialului forestier de reproducere comercializat în cadrul Comunității5 au fost modificate substanțial de mai multe ori; întrucât urmează să se facă modificări și în continuare, directivele trebuie combinate și modificate pentru a fi cât mai clare.

(2) Pădurile acoperă o mare suprafață a Comunității și îndeplinesc un rol multifuncțional bazat pe funcțiile lor sociale, economice, de mediu, ecologice și culturale; se simte nevoia unor abordări și acțiuni specifice pentru diferitele tipuri de păduri, ținând seama de gama largă de condiții naturale, sociale, economice și culturale ale pădurilor din cadrul Comunității; atât repopularea cu arbori a acestor păduri, cât și reîmpădurirea necesită o gestionare durabilă a pădurilor în raport cu strategia forestieră pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu Rezoluția Consiliului din 15 decembrie 19986.

(3) Materialul de reproducere a speciilor de arbori și a hibrizilor artificiali, care sunt importanți pentru silvicultură, trebuie să fie adecvat din punct de vedere genetic diverselor condiții locale și să fie de calitate superioară; conservarea și sporirea biodiversității pădurilor, inclusiv diversitatea genetică a arborilor, sunt esențiale pentru o gestionare durabilă a pădurilor.

(4) Din punct de vedere al sănătății plantelor, condițiile armonizate trebuie sa fie în conformitate cu Directiva 77/93/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind măsurile de protecție luate împotriva introducerii în statele membre a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate7.

(5) Cercetările în domeniul silviculturii au arătat că, dacă valoarea pădurilor urmează să crească, inclusiv acele aspecte ce privesc stabilitatea, adaptarea, rezistența, productivitatea și diversitatea, este necesar să fie folosit material de reproducere adecvat amplasamentului și de calitate superioară atât din punct de vedere genetic cât și fenotipic; acolo unde este cazul, semințele ar trebui să corespundă unor standarde de calitate externă.

(6) În contextul consolidării pieței interne, este necesar să fie înlăturată orice barieră existentă sau potențială în calea comerțului, care ar putea împiedica libera circulație a materialului forestier de reproducere în cadrul Comunității; este în interesul tuturor statelor membre să se stabilească norme comunitare care să impună cerințe cât mai stricte.

(7) Normele comunitare ar trebui să se refere la caracteristicile genetice și fenotipice ale semințelor și plantelor și la calitatea externă a materialului forestier de reproducere.

(8) Astfel de norme ar trebui să fie aplicate comercializării atât în cadrul statelor membre, cât și pe piețele interne.

(9) Normele ar trebui să ia în considerare nevoile practice și ar trebui să fie aplicate numai acelor specii și acelor hibrizi artificiali care sunt importanți pentru silvicultură în întreaga Comunitate sau în unele părți ale Comunității.

(10) În unele state membre utilizarea materialului forestier de reproducere din categoria "sursă identificată", care nu a fost aprobat pentru comercializare de către Directiva 66/404/CEE, este tradițională, compatibilă cu climatul și indispensabilă silviculturii și de aceea este adecvată aprobarea pentru comercializare a unui astfel de material în statele membre care doresc acest lucru; cu toate acestea, este neadecvată impunerea comercializării unui astfel de material în toate statele membre.

(11) Anumite regiuni ale Comunității, cum ar fi regiunile alpine, mediteraneene sau nordice, au condiții climaterice specifice sau condiții vulnerabile de amplasament, care justifică cerințele speciale de calitate externă a materialului forestier de reproducere provenit de la anumite specii.

(12) Potrivit Declarației generale a celei de a treia Conferințe ministeriale privind protecția pădurii în Europa, desfășurate la Lisabona, pentru reîmpădurirea și repopularea cu arbori trebuie să se prefere speciile native originare și de proveniență locală care sunt bine adaptate condițiilor locale din regiunea respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...