Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 95/1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității
Număr celex: 31999L0095

Modificări (...)

În vigoare de la 20 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 1999/95/CE
din 13 decembrie 1999
privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al
navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat,

întrucât:

(1) acțiunea Comunității în domeniul politicii sociale urmărește, între altele, îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor în mediul lor de muncă;

(2) acțiunea Comunității în domeniul transportului maritim urmărește, între altele, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale navigatorilor la bordul navelor, securitatea pe mare și prevenirea poluării produse de accidente maritime;

(3) în cursul celei de-a optzeci și patra sesiuni a sa din 8-22 octombrie 1996, Conferința Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a adoptat Convenția OIM nr. 180 privind timpul de lucru al marinarilor și efectivele navelor din 1996 (denumită în continuare "Convenția OIM nr. 180") și Protocolul din 1996 la Convenția Marinei Comerciale (norme minime) din 1976 (denumit în continuare "Protocolul la Convenția OIM nr. 147");

(4) Directiva Consiliului 99/63/CE din 21 iunie 1999 privind Acordul referitor la organizarea timpului de muncă al marinarilor încheiat de Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST), adoptată în temeiul art. 139 alin. (2) din Tratat, urmărește să pună în aplicare respectivul acord încheiat pe 30 septembrie 1998 (denumit în continuare "acordul"). Conținutul acordului reflectă anumite dispoziții din Convenția OIM nr. 180. Acordul se aplică navigatorilor de la bordul tuturor navelor maritime, aflate în proprietate publică sau privată, care sunt înmatriculate pe teritoriul unui stat membru și care desfășoară în mod obișnuit operațiuni maritime comerciale;

(5) obiectivul prezentei directive este de a aplica dispozițiile Directivei 1999/63/CE, care reflectă dispozițiile Convenției OIM nr. 180, oricărei nave care face escală într-un port comunitar, indiferent de pavilionul pe care-l arborează, pentru a se identifica și remedia orice situație care prezintă în mod clar un pericol pentru securitatea sau sănătatea navigatorilor. Totuși, Directiva 1999/63/CE include cerințe care nu se regăsesc în Convenția OIM nr. 180 și care, în consecință, nu ar trebui aplicate la bordul navelor care nu arborează pavilionul unui stat membru;

(6) Directiva 1999/63/CE se aplică navigatorilor de la bordul tuturor navelor maritime înmatriculate pe teritoriul unui stat membru. Statele membre trebuie să verifice dacă navele aflate sub pavilionul lor se conformează tuturor dispozițiilor directivei respective;

(7) pentru a proteja securitatea și pentru a evita denaturarea concurenței, statelor membre ar trebui să li se permită să verifice conformitatea tuturor navelor maritime care fac escală în porturile lor cu dispozițiile relevante ale Directivei 1999/63/CE, indiferent de statul în care acestea sunt înmatriculate;

(8) în special, navele care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la Convenția OIM nr. 180 sau la Protocolul la Convenția OIM nr. 147 nu ar trebui să primească un tratament mai favorabil decât cele care arborează pavilionul unui stat care este parte la convenție, la protocol sau la amândouă;

(9) pentru controlul aplicării efective a Directivei 1999/63/CE, este necesar ca statele membre să desfășoare inspecții la bordul navelor, în special după primirea unei reclamații din partea căpitanului, a unui membru al echipajului sau a oricărei persoane sau organizații având un interes legitim în ceea ce privește exploatarea în siguranță a navei, condițiile de viață și de muncă la bordul navei sau prevenirea poluării;

(10) în sensul prezentei directive, statele membre pot numi, din proprie inițiativă, după cum este cazul, inspectori de control ai statului portului respectiv pentru a desfășura inspecții la bordul navelor care fac escală în porturile comunitare;

(11) dovada că o navă nu respectă cerințele Directivei 1999/63/CE poate fi obținută după verificarea regimului de muncă la bordul navei și a registrelor unde sunt consemnate orele de muncă sau orele de odihnă ale navigatorilor, ori când inspectorul are un motiv rezonabil să creadă că navigatorii sunt excesiv de obosiți;

(12) în cazul în care situația la bordul navei prezintă în mod clar un pericol pentru securitate sau sănătate, autoritatea competentă a statului membru în al cărui port a făcut escală nava poate impune o interdicție privind părăsirea portului până la rectificarea deficiențelor constatate sau până când echipajul este suficient de odihnit;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...