Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 94/1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi
Număr celex: 31999L0094

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 18 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 1999/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 13 decembrie 1999
privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de
carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor
la comercializarea autoturismelor noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetul Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Articolul 174 din tratat prevede utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; întrucât utilizarea rațională a energiei este unul din principalele mijloace de atingere a obiectivului în cauză și de reducere a poluării mediului.

(2) Obiectivul ultim al Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice este stabilizarea concentrațiilor gazelor cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să permită eliminarea riscului interferenței antropice periculoase cu sistemul climatic.

(3) Comunitatea, în temeiul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, încheiat la conferința de la Kyoto în decembrie 1997, a acceptat să își reducă emisiile, în perioada 2008-2012, produse de un coș de gaze cu efect de seră, cu 8% față de nivelul din 1990.

(4) Comisia, recunoscând faptul că emisiile de CO2 sunt în mare parte imputabile autoturismelor, a propus o strategie comunitară care vizează o reducere a emisiilor de CO2 de la autoturisme și o îmbunătățire a economiei de carburant; întrucât soluția preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996;

(5) Informarea joacă un rol decisiv în funcționarea forțelor pieței; întrucât furnizarea de informații precise, utile și comparabile privind consumul de carburant și emisiile de CO2 specifice autoturismelor ar putea orienta preferințele consumatorilor către autoturisme care consumă mai puțin carburant și care degajă în consecință mai puțin CO2, încurajând astfel constructorii să ia măsuri în vederea reducerii consumului de carburant al autoturismelor pe care le fabrică.

(6) Prezența etichetelor pe autoturismele de ocazie expuse în punctele de vânzare ar putea influența cumpărătorii de autoturisme noi să achiziționeze autoturisme cu consum redus, dat fiind că această caracteristică va fi luată în considerare atunci când autoturismul va fi revândut; întrucât este, în consecință, oportun, cu ocazia primei reanalizări a prezentei directive, să se prevadă extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive la autoturismele de ocazie reglementate de Directiva 93/116/CE a Comisiei din 17 decembrie 1993 de adaptare a Directivei 80/1268/CEE a Consiliului la progresul tehnic privind consumul de carburant al autovehiculelor4.

(7) Este prin urmare necesar să se elaboreze o etichetă privind consumul de carburant pentru toate autoturismele noi expuse în punctele de vânzare.

(8) O etichetă privind consumul de carburant trebuie să conțină informații cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 specifice determinate în conformitate cu standardele și metodele armonizate stabilite prin Directiva 80/1268/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor5.

(9) Este necesar să se poată obține, sub o formă potrivită, informații standardizate suplimentare privind consumul de carburant și emisiile specifice de CO2 ale tuturor versiunilor oferite pe piața de autoturisme noi atât la punctul de vânzare, cât și pe lângă un organism desemnat în fiecare stat membru; întrucât aceste informații le pot fi utile consumatorilor care își formulează decizia de cumpărare înainte de a intra în salon auto sau care aleg să nu recurgă la serviciile unui concesionar sau să nu meargă într-o salon auto atunci când își cumpără un autoturism anume.

(10) Este important ca potențialii clienți să fie informați, la punctul de vânzare, cu privire la modelele de autoturisme cele mai performante din punctul de vedere al consumului de carburant disponibile la punctul de vânzare în cauză.

(11) Ansamblul documentației promoționale și, după caz, orice alt material promoțional utilizat pentru comercializarea autoturismelor noi trebuie să conțină informații privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale modelelor de autoturisme la care se referă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...