Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 548/2007 de adaptare a anumitor regulamente privind restituirile la export În sectorul fructelor și al legumelor și În sectorul anumitor produse prelucrate pe bază de fructe și legume, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană
Număr celex: 32007R0548

Modificări (...)

În vigoare de la 22 mai 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 548/2007 AL COMISIEI
din 21 mai 2007
de adaptare a anumitor regulamente privind restituirile la export
În sectorul fructelor și al legumelor și În sectorul anumitor
produse prelucrate pe bază de fructe și legume, ca urmare a
aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având În vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având În vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, În special articolul 56,

Întrucât:

(1) În unele regulamente ale Comisiei privind restituirile la export În sectorul fructelor și al legumelor și În sectorul anumitor produse prelucrate pe bază de fructe și legume sunt necesare anumite modificări de natură tehnică,În vederea efectuării adaptărilor devenite necesare ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1429/95 al Comisiei din 23 iunie 1995 privind normele de aplicare pentru restituirile la export În sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume, altele decât cele acordate pentru adaos de zahăr(1) conține anumite mențiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conțină mențiunile respective și În limbile bulgară și română.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1591/95 al Comisiei din 30 iunie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a restituirilor la export pentru glucoză și sirop de glucoză folosite În anumite produse prelucrate pe bază de fructe și legume(2) conține anumite mențiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conțină mențiunile respective și În limbile bulgară și română.

(4) Regulamentul (CE) nr. 2315/95 al Comisiei din 29 septembrie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a restituirilor la export pentru anumite tipuri de zahăr cuprinse În organizarea comună a piețelor În sectorul zahărului, folosite la anumite produse prelucrate pe bază de fructe și legume(3) conține anumite mențiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conțină mențiunile respective și În limbile bulgară și română.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export pentru fructe și legume(4) conține anumite mențiuni În toate limbile comunitare. Regulamentul trebuie să conțină mențiunile respective și în limbile bulgară și română.

(6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1429/95, Regulamentul (CE) nr. 1591/95, Regulamentul (CE) nr. 2315/95 și Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 trebuie modificate În consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 141, 24.6.1995, p. 28. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 498/2004 (JO L 80, 18.3.2004, p. 20).

(2) JO L 150, 1.7.1995, p. 91. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 498/2004.

(3) JO L 233, 30.9.1995, p. 70. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 498/2004.

(4) JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1429/95 se modifică după cum urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...