Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2561/1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării
Număr celex: 31999R2561

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL nr. 2561/1999 al COMISIEI (CE)
din 3 decembrie 1999
de stabilire a standardului de comercializare a mazării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2200/96 al Consiliului (CE) din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Varietățile de mazăre sunt prezentate de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse care trebuie să îndeplinească standardele. Regulamentul nr. 58 al Comisiei3 de stabilire a standardelor de calitate comune pentru unele produse enumerate de anexa IB la Regulamentul nr. 23, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a făcut obiectul mai multor modificări și nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Normele în cauză trebuie, în consecință, să fie reformate și anexa I.3 la Regulamentul nr. 58, eliminată. În acest scop, din motive de transparență pe piața mondială, trebuie să se țină seama de standardele pentru mazăre recomandate de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și îmbunătățirea calității al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (ONU/CEE).

(3) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției spre satisfacerea cerințelor consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza concurenței loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producției.

(4) Standardele sunt aplicabile în toate etapele comercializării. Transportul pe distanțe mari, depozitarea pentru un anumit interval de timp sau diversele operațiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza deteriorări datorită dezvoltării biologice sau tendinței naturale de alterare a acestora. Trebuie să se țină seama de aceste deteriorări atunci când se aplică standardele în etapele de comercializare care urmează expedierii.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 56, 7.7.1962, p. 1606/62.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardele de comercializare a mazării, care se încadrează în codul NC 0708 10, sunt prezentate în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele comercializării, în conformitate cu condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...