Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2377/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel
Număr celex: 31999R2377

Modificări (...)

În vigoare de la 10 noiembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2377/1999 al COMISIEI
din 9 noiembrie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru sparanghel

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special de articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) sparanghelul figurează printre produsele enumerate în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 pentru care trebuie să se adopte standarde. Regulamentul (CEE) nr. 454/92 al Comisiei din 26 februarie 1992 de stabilire a standardelor de calitate pentru sparanghel3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, este modificat în mai multe puncte. Pentru a se asigura claritatea juridică, Regulamentul (CEE) nr. 454/92 ar trebui abrogat, iar normele în cauză ar trebui reformulate. În acest scop și în interesul păstrării transparenței pe piața mondială, ar trebui să se țină seama de standardul pentru sparanghel recomandat de către Grupul de lucru pentru standardizarea produselor agricole perisabile și dezvoltarea calității al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UN/ECE);

(2) sistemul de dimensionare a sparanghelului ar trebui simplificat pentru a-l face compatibil cu evoluțiile înregistrate la nivelul condițiilor de producție și comercializare, în special în ceea ce privește vânzarea cu ridicata și cerințele consumatorilor. Această simplificare comportă eliminarea prevederilor ce stabilesc lungimea maximă pentru sparanghel, relaxarea condițiilor privind diametrul din tabelul de dimensiuni pentru sparanghel și reducerea la 3 mm a diametrului minim al sparanghelului verde și violet/verde. Aceste modificări vor permite comercializarea sparanghelului verde subțire și a sparanghelului "triguero" în aceleași condiții ca și celelalte soiuri de sparanghel.

(3) rezultatul aplicării acestor standarde ar trebui să fie eliminarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, aducerea producției la nivelul cerințelor consumatorilor, facilitarea relațiilor comerciale bazate pe concurența loială și, prin aceasta, mărirea profitabilității producției;

(4) standardele sunt aplicabile în toate fazele comercializării. Transportul pe distanțe mari, depozitarea pentru o anumită perioadă de timp și diversele operațiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot provoca deteriorări cauzate de dezvoltarea biologică a produselor sau de perisabilitatea acestora. Trebuie să se țină seama de aceste deteriorări atunci când standardele se aplică în etapele de comercializare care urmează expedierii. Întrucât produsele din clasa "Extra" trebuie sortate și ambalate cu o grijă deosebită, în cazul acestora trebuie să se țină seama numai de lipsa prospețimii și de turgescență;

(5) măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru fructele și legumele proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p.1.

2 JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

3 JO L 252, 27.2.1992, p. 29.

4 JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

Articolul 1

Standardul de comercializare pentru sparanghelul care intră sub incidența codului NC 0709 20 00 este cel stabilit în anexă.

Acest standard se aplică în toate etapele de comercializare, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...