Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1784/1999 privind Fondul Social European
Număr celex: 31999R1784

Modificări (...)

În vigoare de la 13 august 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI (CE) nr. 1784/1999
din 12 iulie 1999
privind Fondul Social European (*)

___________

(*) Acest document anulează și înlocuiește documentul publicat în JO 161, 26.06.1999, p.48.

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 148,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,3

acționând în conformitate cu art. 251 din Tratat4,

1) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind stabilirea prevederilor generale cu privire la Fondurile Structurale5 înlocuiește Regulamentul (CEE) 2052/886 și Regulamentul (CEE) 4253/887; întrucât este, de asemenea, necesar să se înlocuiască Regulamentul Consiliului (CEE) 4255/88 din 19 decembrie 1988 privind stabilirea dispozițiilor pentru aplicarea Regulamentului (CEE) 2052/88 cu privire la Fondul Social European8;

2) întrucât Regulamentul (CE) 1260/1999 definește măsurile generale privind Fondurile Structurale ca o entitate și întrucât se impune definirea activităților eligibile pentru finanțare de către Fondul Social European (numit în continuare "Fondul") în cadrul obiectivelor 1, 2 și 3 la care se face referire în art. 1, primul paragraf, punctele 1, 2 și 3 din regulamentul menționat (numite în continuare "Obiectivele 1, 2 și 3"), incluse în inițiativa Comunității Europene de combatere a tuturor formelor de discriminare și a inegalităților pe piața muncii, având în vedere măsurile reformatoare și de acordare a asistenței tehnice;

3) întrucât se impune definirea scopului Fondului raportat la sarcinile descrise în Tratat și în contextul priorităților stabilite de Comunitatea Europeană în domeniul dezvoltării resurselor umane și ocupării forței de muncă;

4) întrucât Concluziile Consiliului European de la Amsterdam din iunie 1997 și Rezoluția privind dezvoltarea și ocuparea forței de muncă9 au inițiat aplicarea strategiei europene referitoare la ocuparea forței de muncă, instrucțiunile anuale referitoare la ocuparea forței de muncă și la procesul de stabilire a unor planuri de acțiune naționale privind ocuparea forței de muncă;

5) întrucât se impune redefinirea domeniului activităților finanțate de la Fond, mai ales pentru a revizui și simplifica Obiectivele Fondurilor Structurale, pentru a sprijini strategia europeană privind ocuparea forței de muncă și planurile de acțiune aferente;

6) întrucât se impune definirea unui cadru comun pentru alocarea Fondului având în vedere Obiectivele Fondului Structural și pentru a asigura, prin aceasta, consecvența și complementaritatea acțiunilor întreprinse ca urmare a aplicării Obiectivelor pentru a ameliora influențele dinamicii pieței muncii și pentru a dezvolta resursele umane;

7) întrucât statele membre și Comisia garantează că programul și aplicarea activităților finanțate de la Fond conform Obiectivelor contribuie la promovarea egalității șanselor între sexe și la integrarea și menținerea pe piața muncii a grupurilor și persoanelor dezavantajate;

8) întrucât statele membre și Comisia garantează, de asemenea, că în societatea informatizată dimensiunea socială și aspectele referitoare la ocuparea forței de muncă sunt luate în considerare în mod adecvat atunci când se pun în aplicare activități finanțate de Fond;

9) întrucât se impune garantarea că activitățile care vizează adaptarea industrială vor ține cont de nevoile generale ale forței de muncă de ambele sexe generate de schimbarea economică și de modificările sistemelor de producție identificate sau anticipate și de care nu va beneficia o singură societate comercială sau un anumit sector industrial; întrucât se impune acordarea unei atenții deosebite întreprinderilor mici și mijlocii precum și intensificării accesului la pregătire profesională și îmbunătățirii organizării muncii;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...