Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 730/1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru morcovi
Număr celex: 31999R0730

Modificări (...)

În vigoare de la 08 aprilie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 730/1999 al COMISIEI
din 7 aprilie 1999
de stabilire a standardului de comercializare pentru morcovi

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2520/97 al Comisiei2, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât morcovii sunt listați în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 ca produse pentru care trebuie adoptate standarde; întrucât Regulamentul (CEE) nr. 920/89 al Comisiei din 10 aprilie 1989 privind stabilirea standardelor de calitate pentru morcovi, citrice și merele și perele de desert3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2536/984, a făcut obiectul a multiple modificări și nu mai asigură claritatea juridică;

întrucât normele respective ar trebui să fie reformulate și anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 920/89 abrogată; întrucât, în acest scop, din motive de transparență pe piața mondială, ar trebui să se țină seama de standardul pentru morcovi recomandat de Grupul de lucru pentru standardizarea produselor perisabile și progres calitativ al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (ONU/CEE);

întrucât aceste standarde trebuie să aibă ca efect înlăturarea de pe piață a produselor de calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției spre satisfacerea cerințelor consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza concurenței loiale, contribuind astfel la rentabilizarea producției;

întrucât standardele sunt aplicabile în toate etapele comercializării; întrucât transportul pe distanțe mari, depozitarea pentru un anumit interval de timp sau diversele operațiuni de manipulare la care sunt supuse produsele pot cauza deteriorarea datorită dezvoltării biologice a produselor sau datorită tendinței lor de degradare; întrucât la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează expedierii aceste deteriorări ar trebui să fie luate în considerare; întrucât produsele din clasa "extra" trebuie să fie sortate și ambalate cu o grijă specială, în acest caz se iau în considerare numai absența prospețimii și a turgescenței;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

2 JO L 346, 17.12.1997, p. 41.

3 JO L 97, 11.4.1989, p. 19.

4 JO L 318, 27.11.1998, p. 23.

Articolul 1

Standardul de comercializare pentru morcovii care intră sub incidența codului NC 0706 10 00 este cel stabilit în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele comercializării în conformitate cu condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Cu toate acestea, în etapele care urmează expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu prevederile standardelor:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...