Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 528/1999 de stabilire a măsurilor de îmbunătățire a producției de ulei de măsline
Număr celex: 31999R0528

Modificări (...)

În vigoare de la 11 martie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 528/1999 AL COMISIEI
din 10 martie 1999
de stabilire a măsurilor de îmbunătățire a producției de ulei de măsline

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 136/66/CEE al Consiliului din 22 septembrie 1966 privind organizarea comună a pieței uleiurilor și grăsimilor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1638/982, în special articolul 5 alineatul (11),

întrucât, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul nr. 136/66/CEE 1,4% din ajutorul de producție pentru cultivatorii de măsline se atribuie pentru finanțarea măsurilor regionale în statele membre pentru a îmbunătăți calitatea producției de ulei de măsline și pentru a diminua impactul asupra mediului; întrucât aceste măsuri precum și sarcinile care pot fi trasate organizațiilor de producători trebuie specificate;

întrucât, datorită surselor din care sunt finanțate, măsurile ce urmează să fie luate ar trebui să implice direct cultivatorii de măsline sau presele de ulei; întrucât scopul acestor măsuri este să producă ulei de măsline virgin, de calitate, în condiții care conservă sau îmbunătățesc mediul; întrucât, ca rezultat, aceste măsuri trebuie să ajute la aprovizionarea preselor cu măsline cu caracteristici premiate și să îmbunătățească condițiile în care sunt extrase și depozitate uleiurile virgine;

întrucât felul în care funcționează sectorul impune ca măsurile de îmbunătățire a calității să fie puse în aplicare în cursul unor perioade de 12 luni care încep la data de 1 mai în fiecare an; întrucât măsurile pentru fiecare perioadă trebuie să fie incluse în programul național; întrucât statele membre trebuie să-și întocmească și execute programele naționale;

întrucât, în fiecare perioadă cheltuielile trebuie să se bazeze pe deducerea din ajutorul de producție pentru anul comercial anterior celui în care începe programul; întrucât producția este estimată de către Comisie în conformitate cu articolul 17a alineatul (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2261/84 din 17 iulie de stabilire a normelor generale privind acordarea ajutorului pentru producția de ulei de măsline și a ajutorului pentru organizațiile de producători de ulei de măsline3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 1639/984;

întrucât cheltuielile de executare a programului trebuie gestionate și verificate la nivel național în conformitate cu normele Comunității,

întrucât măsurile prevăzute dr prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a uleiurilor și grăsimilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO 172, 30. 9. 1996, p. 3025/66.

2 JO L 210, 28. 7. 1998, p. 32.

3 JO L 208, 3. 8. 1984, p. 3.

4 JO L 210, 28.7. 1998, p. 38.

Articolul 1

(1) Prezentul regulament specifică măsurile care trebuie luate și procedurile care trebuie urmate pentru a îmbunătăți calitatea producției de ulei de măsline la nivel regional și pentru a diminua impactul asupra mediului.

(2) Măsurile se referă la cicluri de producție de 12 luni, începând la data de 1 mai a fiecărui an și includ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...