Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 574/1999 privind țările terțe ai căror resortisanți au nevoie de viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre
Număr celex: 31999R0574

Modificări (...)

În vigoare de la 18 martie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 574/1999
din 12 martie 1999
privind țările terțe ai căror resortisanți au nevoie de viză pentru
trecerea frontierelor externe ale statelor membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100c,

având în vedere propunerea Comisiei Europene1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

(1) întrucât, în conformitate cu art. 100c din Tratat, Consiliul stabilește care sunt țările terțe ai căror cetățeni trebuie să posede viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre;

(2) întrucât stabilirea listei comune care se află în anexa prezentului regulament reprezintă un pas important spre armonizarea politicilor în materie de vize; întrucât art. 7a, paragraful al doilea din Tratat, stipulează în special că piața internă comportă un spațiu fără frontiere interne, în care, printre altele, libera circulație a persoanelor este asigurată conform Tratatului; întrucât celelalte elemente în vederea armonizării politicilor în materie de vize, în special condițiile de eliberare a acestora, sunt stabilite într-un cadru corespunzător;

(3) întrucât, la stabilirea acestei liste comune, este necesar să se țină seama cu prioritate de riscurile legate de securitate și de imigrația ilegală; întrucât, în afară de aceasta, relațiile internaționale dintre statele membre și țările terțe joacă, la rândul lor, un anumit rol;

(4) întrucât trebuie fixate, într-un cadru corespunzător, principiile conform cărora un stat membru nu poate cere viză unei persoane care dorește să traverseze frontierele sale externe, în cazul în care această persoană posedă o viză eliberată de un alt stat membru, care este conformă cu condițiile armonizate aplicabile la eliberarea vizelor și care este valabilă în întreaga Comunitate, sau când această persoană se află în posesia unui act corespunzător eliberat de un stat membru;

(5) întrucât prezentul regulament nu împiedică statele membre să stabilească modalitățile prin care resortisanții unor țări terțe care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor se pot întoarce pe acest teritoriu după ce au părăsit teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în perioada pentru care este valabil actul de care dispun;

(6) întrucât, în cazuri speciale care justifică o exceptare de la principiul obligativității vizei, statele membre pot acorda anumitor categorii de persoane dispensă de la obligativitatea vizei, în conformitate cu dreptul internațional public sau cu cutuma;

(7) întrucât, date fiind diferențele existente între reglementările naționale care se aplică apatrizilor, refugiaților statutari și persoanelor care prezintă un pașaport sau un document de călătorie emis de o entitate sau o autoritate teritorială care nu este recunoscută ca stat de către toate statele membre, statele membre pot stabili dacă aceste categorii de persoane se supun obligativității vizei, în cazul în care această entitate sau autoritate teritorială nu figurează pe lista comună mai sus menționată;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...