Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule
Număr celex: 31999L0037

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI nr. 1999/37/CE
din 29 aprilie 1999
privind documentele de înmatriculare pentru vehicule

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75 alin. (1) lit. (d),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2)

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât Comunitatea a adoptat un anumit număr de măsuri destinate să creeze o piață internă constând dintr-o zonă fără frontiere în interiorul căreia libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalului este garantată în conformitate cu prevederile din Tratat;

(2) întrucât toate statele membre solicită conducătorului unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru să dețină certificatul de înmatriculare corespunzător acelui vehicul, pentru a i se permite folosirea căilor rutiere de pe teritoriul acestora;

(3) întrucât armonizarea formei și a conținutului certificatului de înmatriculare va ușura înțelegerea acestuia, ajutând în acest fel la libera circulație, pe căile rutiere de pe teritoriul altor state membre, a vehiculelor înregistrate într-un stat membru;

(4) întrucât conținutul certificatului de înmatriculare trebuie să ofere posibilitatea verificării faptului că posesorul unui permis de conducere eliberat după intrarea în vigoare a Directivei Consiliului 91/439/CEE din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere(4), conduce doar acele categorii de vehicule pentru care este autorizat; întrucât o astfel de verificare ajută la îmbunătățirea siguranței rutiere;

(5) întrucât, ca o condiție prealabilă pentru înregistrarea vehiculului care a fost înmatriculat anterior într-un alt stat membru, toate statele membre solicită un document care să certifice acea înmatriculare și caracteristicile tehnice ale vehiculului;

(6) întrucât armonizarea certificatului de înmatriculare va facilita reintrarea în serviciu a vehiculelor care au fost înmatriculate în prealabil într-un alt stat membru și va contribui la funcționarea corespunzătoare a pieței interne;

(7) întrucât statele membre folosesc un certificat de înmatriculare care constă, fie dintr-o singură parte, fie din două părți separate și întrucât este indicat în mod curent să se permită ca ambele sisteme să coexiste;

(8) întrucât între statele membre rămân deosebiri cu privire la interpretarea datelor cuprinse în certificatul de înmatriculare; întrucât, în interesul bunei funcționări a pieței interne și a liberei circulații cât și a verificărilor pe care acestea le implică, este indicat să se specifice în ce calitate persoanele nominalizate în certificat pot folosi vehiculul pentru care acest certificat a fost eliberat;

(9) întrucât, în scopul facilitării acelor verificări special destinate să combată frauda și comerțul ilegal cu vehicule furate, este indicat să se stabilească o cooperare strânsă între statele membre, bazată pe schimbul efectiv de informații;

(10) întrucât este indicat să se prevadă o procedură simplificată pentru adaptarea aspectelor tehnice cuprinse în Anexele I și II

ADOPTĂ PREZENTA DRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 202, 2.07.1997, p. 13 și JO C 301, 30.09.1998, p. 8.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...