Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/1999 privind un sistem de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate cu feriboturi RO-RO și cu ambarcațiuni rapide de pasageri
Număr celex: 31999L0035

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 01 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/35/CE
din 29 aprilie 1999
privind un sistem de expertize obligatorii pentru operarea în
siguranță a serviciilor regulate cu feriboturi RO-RO și cu
ambarcațiuni rapide de pasageri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 84 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura menționată la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât în cadrul politicii comune de transport trebuie luate măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți siguranța în transportul maritim de pasageri;

(2) întrucât Comunitatea este preocupată în mod serios de accidentele maritime în care sunt implicate feriboturi RO-RO, care au dus la pierderi masive de vieți omenești; întrucât persoanele care utilizează feriboturi RO-RO și ambarcațiuni rapide de pasageri în întreaga Comunitate au dreptul să pretindă și să se poată bizui pe un nivel corespunzător de siguranță;

(3) întrucât Consiliul a invitat Comisia, în rezoluția acestuia din 22 decembrie 1994 privind siguranța feriboturilor de pasageri roll-on/roll-of(4), să înainteze propuneri pentru o expertiză obligatorie și un regim de expertiză și control pentru siguranța tuturor feriboturilor de pasageri RO-RO, care operează spre și dinspre porturile comunitare, inclusiv dreptul de investigare a accidentelor maritime;

(4) întrucât având în vedere, în special, dimensiunea pieței interne de transport maritim de pasageri, acțiunea la nivel comunitar este modul cel mai eficient de a stabili un nivel minim de siguranță pentru nave în întreaga Comunitate,

(5) întrucât acțiunea la nivel comunitar este cel mai bun mod de a asigura aplicarea armonizată a unor principii convenite în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), evitând astfel denaturarea concurenței între diferitele porturi comunitare și între feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri;

(6) întrucât, având în vedere principiul proporționalității, o directivă a Consiliului este instrumentul legal corespunzător, deoarece prevede un cadru pentru aplicarea uniformă și obligatorie de către statele membre a standardelor comune de siguranță lăsând, în același timp, fiecărui stat membru dreptul de a decide care sunt instrumentele de punere în aplicare cele mai potrivite pentru sistemul intern al acestuia;

(7) întrucât siguranța navelor este în principal responsabilitatea statelor pavilionului; întrucât fiecare stat membru trebuie să asigure respectarea cerințelor de siguranță valabile pentru feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri care arborează pavilionul statului respectiv și pentru companiile care le operează;

(8) întrucât controlul statului portului nu prevede expertize și verificări preventive, regulate, detaliate ale feriboturilor RO-RO și ambarcațiunilor rapide de pasageri; întrucât, de aceea trebuie să se verifice respectarea de către companii și de către feriboturile și ambarcațiunile acestora a normelor de siguranță convenite în cadrul OMI și, dacă este cazul, la nivel regional, printr-un sistem de inspecții regulate, obligatorii, de către statele gazdă; întrucât companiile trebuie împiedicate să opereze aceste feriboturi și ambarcațiuni, dacă inspecțiile respective dezvăluie o neconformitate periculoasă cu normele de siguranță respective;

(9) întrucât prezenta directivă se adresează statelor membre în calitatea lor de state gazdă; întrucât responsabilitățile îndeplinite în această calitate se bazează pe responsabilitățile specifice statului portului, care sunt aliniate în totalitate la Convenția Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării (Unclos) din 1982;

(10) întrucât în interesul îmbunătățirii siguranței și evitării denaturării concurenței, trebuie să se aplice tuturor feriboturilor RO-RO și ambarcațiunilor rapide de pasageri norme comune de siguranță, indiferent de pavilionul pe care îl arborează acestea, care prevăd servicii regulate spre sau dinspre un port din statele membre, atât în cursele internaționale cât și în cele interne, în zonele maritime dincolo de 20 de mile de la o linie de coastă unde pot debarca persoanele naufragiate, lăsând în același timp statelor membre posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare al directivei referitoare la feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri, ce operează în curse interne, în zonele maritime până la 20 mile de la o linie de coastă;

(11) întrucât este necesar ca un stat gazdă să verifice respectarea de către feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri a anumitor cerințe armonizate de certificare și inspecție din partea statului pavilionului;

(12) întrucât feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri mai trebuie să respecte, în faza de construcție și pe toată durata de viață, standardele de clasificare aplicabile referitoare la construirea și întreținerea carenei, a utilajelor principale și auxiliare, a instalației electrice și a instalației de control ale acestora și trebuie să fie dotate cu un înregistrator ai parametrilor de navigație care să respecte cerințele internaționale în domeniu;

(13) întrucât statele gazdă trebuie să verifice dacă în serviciile oferite de companii, feriboturile RO-RO și ambarcațiunile rapide de pasageri ale acestora sunt operate în condiții care să asigure siguranță maximă; întrucât statele membre interesate, altele decât statul pavilionului, ar trebui să fie abilitate să participe deplin la investigațiile referitoare la un accident maritim;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...