Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice
Număr celex: 31999L0022

Modificări (...)

În vigoare de la 09 aprilie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/22/CE
din 29 martie 1999
privind animalele sălbatice din grădini zoologice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(1),

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(2),

întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin reglementarea comerțului în acest domeniu(3) solicită dovezi cu privire la existența facilităților adecvate pentru adăpostirea și îngrijirea specimenelor vii dintr-un mare număr de specii înainte de autorizarea importului acestora în Comunitate; întrucât regulamentul menționat interzice prezentarea către public în scopuri comerciale a specimenelor din speciile enumerate în anexa A la respectivul document, cu excepția cazului în care s-a stabilit o excepție specifică în scopuri educative, de cercetare sau de reproducere;

întrucât Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(4) și Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice(5) interzic capturarea, deținerea și comercializarea unui mare număr de specii, stabilind în același timp excepții pentru anumite scopuri, cum ar fi cercetarea și educația, repopularea, reintroducerea și reproducerea;

întrucât aplicarea corectă a legislației comunitare actuale și viitoare privind conservarea faunei sălbatice și necesitatea de a garanta îndeplinirea corespunzătoare a rolului important pe care grădinile zoologice îl au în conservarea speciilor, educarea publicului și/sau cercetarea științifică impun necesitatea unei baze legislative comune pentru statele membre cu privire la autorizarea și inspectarea grădinilor zoologice, deținerea animalelor în grădini zoologice, formarea personalului și educarea publicului vizitator;

întrucât este necesară o acțiune la nivel comunitar pentru ca grădinile zoologice de pe întreg teritoriul Comunității să contribuie la conservarea biodiversității în conformitate cu obligația Comunității de a adopta măsuri pentru conservarea ex situ prevăzută la art. 9 din Convenția pentru diversitatea biologică;

întrucât o serie de organizații, cum ar fi Asociația europeană a grădinilor zoologice și acvariilor, au elaborat linii directoare pentru îngrijirea și adăpostirea animalelor în grădini zoologice, care, acolo unde este cazul, ar putea ajuta la dezvoltarea și adoptarea standardelor naționale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...