Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 847/1999 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul protecției civile
Număr celex: 31999D0847

Modificări (...)

În vigoare de la 21 decembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 9 decembrie 1999
de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul
protecției civile (1999/847/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

întrucât:

(1) măsurile luate în acest domeniu de către Comunitate începând cu anul 1985 trebuie continuate în vederea întăririi cooperării între statele membre; baza acestei cooperări o constituie rezoluțiile adoptate începând cu anul 19875 și Decizia Consiliului 98/22/CE din 19 decembrie 1997 privind instituirea programului de acțiune comunitară în domeniul protecției civile6;

(2) acțiunile individuale întreprinse de Comunitate pentru punerea în aplicare a programului contribuie la protecția persoanelor, a mediului și a bunurilor în caz de dezastre naturale sau tehnologice, precum și la sensibilizarea publicului cu privire la interdependența dintre activitățile umane și natură, ceea ce va permite pe viitor prevenirea numeroaselor dezastre ecologice, inclusiv a inundațiilor;

(3) programul comunitar de politică și acțiune pentru mediu și dezvoltare durabilă7, prezentat de Comisie, prevede ca acțiunile Comunității să se intensifice mai ales în domeniul urgențelor ecologice; în temeiul aceluiași program, acțiunile trebuie să țină cont de cercetarea științifică și de dezvoltarea tehnologică;

(4) programul de acțiune comunitară va contribui la cooperarea în acest domeniu într-un mod și mai eficient; programul se va baza pe experiența deja dobândită în acest domeniu;

(5) conform principiului subsidiarității, cooperarea comunitară sprijină și completează politicile naționale în domeniul protecției civile pentru ca acestea să devină și mai eficiente; punerea în comun a diverselor experiențe acumulate și sprijinul reciproc vor contribui la reducerea pierderilor de vieți omenești, a vătămărilor corporale sau pagubelor materiale, economice și ecologice în cadrul Comunității, făcând mai tangibile obiectivele coeziunii și solidarității sociale;

(6) regiunile izolate și îndepărtate ale Uniunii prezintă caracteristici specifice datorită condiției lor geografice și fizice și condițiilor socio-economice care au un efect perturbator și îngreunează acțiunile de ajutorare și intervenție în cazul unui pericol grav;

(7) programul de acțiune comunitară va permite garantarea transparenței și va consolida și întări diversele acțiuni în prelungirea obiectivelor Tratatului;

(8) acțiunile de prevenire a riscurilor și pagubelor, precum și de informare și pregătire a factorilor responsabili implicați în protecția civilă din statele membre sunt importante și au rolul de a îmbunătăți gradul de pregătire în fața accidentelor; de asemenea, este important să se întreprindă acțiuni comunitare în scopul îmbunătățirii tehnicilor, a metodelor de intervenție și a îngrijirilor imediate după starea de urgență;

(9) este, de asemenea, important să se întreprindă acțiuni destinate publicului larg, pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni să se apere mai eficient;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...