Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 726/1999 privind prevenirea fraudei (BCE/1999/5)
Număr celex: 31999D0726

Modificări (...)

În vigoare de la 12 noiembrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 7 octombrie 1999
privind prevenirea fraudei
(BCE/1999/5) (1999/726/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (denumit în continuare "Statutul"), în special art. 12.3;

având în vedere propunerea Consiliului director al Băncii Centrale Europene (BCE);

având în vedere avizul Comitetului pentru personal al BCE;

(1) Întrucât BCE, împreună cu instituțiile Comunităților Europene și ale statelor membre, acordă o importanță deosebită protejării intereselor financiare ale Comunității și eforturilor de combatere a fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;

(2) Întrucât Consiliul European de la Koln din iunie 1999 a considerat că se dorește foarte mult ca BCE să se alăture instituțiilor Comunităților Europene în cadrul eforturilor de combatere a fraudei în Uniunea Europeană;

(3) Întrucât BCE acordă o importanță deosebită protejării intereselor sale financiare și eforturilor de combatere a fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor sale financiare;

(4) Întrucât trebuie să se facă apel la toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestor obiective, în special în contextul îndatoririlor legate de investigații transferate BCE și instituțiilor Comunităților Europene, concomitent cu menținerea repartiției actuale și a echilibrul responsabilităților BCE și ale instituțiilor Comunităților Europene;

(5) Întrucât instituțiile Comunităților Europene și ale statelor membre au întreprins acțiuni pentru combaterea fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunității pe baza art. 280 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratatul");

(6) Întrucât independența BCE este prevăzută în Tratat și în Statut; întrucât, în conformitate cu Tratatul și cu Statutul, BCE are un buget propriu și resurse financiare proprii separate de cele ale Comunităților Europene;

(7) Întrucât, pentru a consolida mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, Comisia a înființat ca departament propriu, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom1, un Birou European Antifraudă (OLAF) având responsabilitatea de a desfășura investigații administrative în acest sens;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...