Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 698/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru calculatoare portabile [notificată sub numărul C(1999) 3278] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0698

Modificări (...)

În vigoare de la 26 octombrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 13 octombrie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru calculatoare portabile
[notificată sub numărul C(1999) 3278] (Text cu relevanță pentru SEE)
(1999/698/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul1 de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condițiilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pe grupe de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 menționează că performanța ecologică a unui produs se evaluează în funcție de criterii specifice pentru fiecare grup de produse;

(3) întrucât, în termen de doi ani, trebuie revizuite criteriile de adaptare a condițiilor energetice la inovațiile tehnologice și la evoluția pieței;

(4) întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

(5) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "calculatoare portabile" numit în continuare "grupul de produse") reprezintă:

- calculatoarele portabile existente în comerț, autonome (în sensul că, pentru a putea funcționa corespunzător, nu sunt dependente de conectarea permanentă la o sursă exterioară de programe, de capacitate de calcul sau la o rețea de alimentare electrică), utilizate în principal pentru procesarea datelor și echipate cu dispozitive de intrare și ieșire.

Articolul 2

Performanțele ecologice și adecvarea pentru utilizare a grupului de produse se evaluează în funcție de criteriile ecologice specifice prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Definiția grupului de produse și criteriile ecologice specifice acestuia sunt valabile timp de doi ani începând cu prima zi a lunii care urmează adoptării criteriilor. În cazul în care criteriile ecologice revizuite nu au fost adoptate înaintea încheierii acestui termen, valabilitatea lor se prelungește cu încă un an sau până la data adoptării de noi criterii, după caz.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...